Sendikamız SES’in de içinde olduğu Herkese Sağlık Güvenli gelecek platformu bileşenleri ile TTB, SAHHAD(Sağlık hakkı ve hasta hakları derneği) ikinci toplantı sonrası Manisa ilindeki tüm oda, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve sendika bileşenleriyle toplanarak SAĞLIK MECLİSİ Kurulmuştur. Çalışma programı çerçevesinde ilimizde kentsel dönüşüm programı sebebi ile yerlerinden edilmek istenen Cumhuriyet, Hafsasultan mahallesi sakinleri ile bululuşularak tüm bu dönüşümlerin insansız projeler olması sağlıkta dönüşümünde kentsel dönüşüm gibi yoksulları vurduğunu, tüm bu rantcı politikalara ortak bir mücadele yapılması gerekliliğinin  vurgulandığı bir basın açıklaması yapıldı. Mahalle sakinlerine  birlik cami önünde SAĞLIK MECLİSİ’nin hazırladığı el ilanları dağıtıldı. Basın açıklaması geniş katılımlı ve coşkulu bir şekilde gerçekleşti.

Basın Metni İçin >>>İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]