AKP’nin politikalarına
muhalefet eden herkes sudan bahanelerle sindirilmeye ve baskı altına alınmaya
çalışılıyor. Akademisyenler, gazeteciler

, hukukçular, gençler, sendikacılar ve
farklı düşünen her siyasetçi gün geçmiyor ki, yeni bir gözaltı dalgasının
hedefi olmasın. Bu yönelimin toplumu tek tipleştirmeye ve bir baskı
imparatorluğu kurmaya yönelik planlı bir stratejinin parçası olduğunu bir kez
daha ifade ediyoruz.

Bu uygulamaların devamı
bugün sabaha doğru Konfederasyon Hukuk ve TİS uzmanımız İsmet Aslan’ın evine
yapılan baskın sonucu gözaltına alınmasıyla yaşanmıştır. Uzmanımız 6 yıldır
KESK’te kamu emekçilerinin ekonomik ve demokratik haklarının geliştirilmesi
için onlarca rapor hazırlamış, bakanlıklar nezdinde yapılan toplantılara
Konfederasyonumuz adına katılmış, sendikal mücadele konusunda yetkin bir
arkadaşımızdır. Adresi belli olan bir kişinin bu yöntemle gözaltına alınmasını
kınıyoruz. 

Bilindiği gibi
milyonlarca kamu emekçisini ve ailelerinin yaşamını doğrudan ilgilendiren 4688
Sayılı Yasada değişiklik yapılması uzun bir süredir toplumun gündemindedir.
KESK olarak kamu emekçilerini sefalet koşullarına mahkum etmeye devam edecek
olan bu yasa tasarısına karşı mücadeleyi ülke genelinde sürdürüyoruz. En son 21
Aralık tarihinde yüz binlerce kamu emekçisi bu yasa tasarısına geçit
vermeyeceğini ve sefaleti kabul etmeyeceğini KESK’in çağrısıyla greve çıkarak
göstermiştir. 21 Aralık grevimizin hemen ardından ve yasa tasarısının meclis
gündemine geleceği bugünlerde ilan ettiğimiz eylemleri yaşama geçirecekken bu
baskının yaşanması ve uzman arkadaşımızın gözaltına alınması tesadüf değildir.

KESK olarak buradan bir
kez daha uyarıyoruz:

Hiçbir baskı, yıldırma
operasyonu bizleri kamu emekçilerinin sendikal hak ve özgürlüklerini geliştirme
mücadelesinden geri adım attıramayacaktır. AKP hükümeti bilemelidir ki; yirmi
beş yıldır onlarca hükümete karşı bu mücadeleyi her türlü baskıya rağmen bu
günlere kadar nasıl sürdürdüysek bundan sonra da sürdürmeye kararlıyız. 

   KESK YÜRÜTME KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]