AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKAN YARDIMCISINI ZİYARET

Facebook
Twitter
WhatsApp

Genel Başkanımız Çetin ERDOLU, Genel Hukuk ve TİS Sekreterimiz Asılhan HAN ÖZDEN ve Avukatımız Öztürk TÜRKDOĞAN Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Aşkın ASAN’ı ziyaret etmiştir.
633 ve 666 sayılı KHK’lar sonucu SHÇEK çalışanları arasında oluşan ücret adaletsizliği, kadro yetersizliği ve çocuk eğiticilerinin sağlık sınıfına dahil edilmesine ilişkin taleplerimizi ve dilekçeleri ilettik.

Sunulan Yazı İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]