Şubelermizde grev hazırlıkları basın açıklamarı ve basın toplantıları ile sürüyor. Tüm illerde 21 Aralık grevinin başarılı olması için çalışmalar sürekli ve hızlı bir şekilde sürüyor.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]