Manisa
Kent Konseyinde Sendikamız Aktivistlerinden Zeynel Abidin KAPLAN 03.12.2011
tarihinde Sağlık Çalışanlarının Sağlık ve Güvenceli Çalışma hakkı- Manisadaki
durum başlıklı bir sunum yapmıştır.

Salihli
İlçe Temsilciliğimizde ve Ruh Sağlığı Hastanesi’nde KHK ile ilgili sunumlar
yapıldı.İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]