Ruh Sağlığı
Hastanesindeki SES işyeri temsilcimize dönük yapılan idari saldırılara dönük
başhekimlik KESK heyeti olarak ziyaret edildi. İşyeri temsilcimizin
çalışanları siyaseten fişleme yaptığına dair Sağlık Sen inde basın yoluyla
vurguladığı iddialarla savcılığa Başhemşirelikce ihbarda bulunulmuş ve
aynı gün savcılık izniyle bilgisayarı incelenmek üzere polisler hastaneye
gelmiştir. Bu konu ile ilgili olarak saat 12.45 de Ruh Sağlığı
Hastanesi bahçesinde KESK olarak basın açıklaması yapılmıştır. KESK dönem
sözcüsü Serpil Deniz Basın açıklamasını yapmıştır. Yaklaşık 80 emekçinin
katıldığı basın açıklaması  solganlar ve alkışlarla son bulmuş. olayın
takipçisi olunduğu belirtilmiştir.


Basın Açıklaması İçin >>>


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]