AKP İKTİDARI ÜLKEYİ KARARNAMALERLE YÖNETİYOR! İŞ GÜVENCEMİZE SALDIRIYOR !

AKP iktidarı, TBMM’yi, yargıyı ve dolayısıyla kamuoyu
denetimini by pass ederek sadece kendisini tek yetkili kıldığı yasaya dayanarak
bugüne kadar 35 kanun hükmünde kararname çıkarmış bulunmaktadır.

Öncelikle; bir bakanlığı ilgilendiren temel teşkilat
yasasında ve yüzlerce yasada KHK’ler yoluyla değişiklik yapılması parlamenter
bir anayasal düzen açısından kabul edilemez.

Çıkarılan KHK’lerin temel amacı kamu hizmetlerinin
ticarileşmesi ve kamu emekçilerinin tasfiyesidir.

Bu KHK’ler içerisinde en dikkat çekici olan AKP iktidarının
“Eşit İşe Eşit Ücret” ilkesini hayata geçirdiğini duyurduğu 666 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname olmuştur. Söz konusu kararname ile Daire Başkanı ve üstü unvanlarda
görev yapan personelin ücretlerinde küçümsenmeyecek artışlar yapılırken kamu
emekçilerinin çoğunluğunu oluşturan öğretmenler olmak üzere pek çok kamu
görevlisine herhangi bir artış yapılmamış hatta bazı kurumlardaki kamu
çalışanları gelir kaybına uğramıştır.

Yine ek ödeme uygulananlar arasında bazı unvanlarda çok cüzi
ödemeler yapılmıştır.

4 C’li personel yapılan düzenlemeye dahil edilmemiş, 4C’li
personelin mali hakları kamu emekçilerinin tamamından ayrı tutulmaya devam
edilmiştir.

Tüm bunların yanı sıra, Çalışma Bakanı 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun kaldırılmasını gündeme getirerek kamu emekçilerinin iş
güvencesine karşı yeni bir saldırı başlatmıştır.

Yine aynı bakan, kamu çalışanlarının rotasyona tabi
tutulması gerektiğini ifade ederek kamu emekçileri için yeni sürgün yasalarının
hayata geçirilmesini planladıklarının ipuçlarını vermiştir.

4688 Sayılı yasada yapılmak istenen değişiklikler ve
KHK’lerle, 657 sayılı yasa değişikliği tartışmaları ile iş güvencemiz başta
olmak üzere temel hak ve özgürlüklerimize göz diken hükümeti bir kez daha
uyarıyoruz. 4688 Sayılı yasa taslağının meclis genel kuruluna geliş aşamasında
temel taleplerimizi tekrar gündeme getireceğiz. Bu talepler dikkate
alınmadığında Ankara’da ve diğer illerde fiili ve meşru eylemlerimizi
gerçekleştireceğiz.

Bu sürece karşı sessiz kalmamızı kimse beklemesin. Tüm kamu
emekçilerini, bizleri KHK Demokrasisi”ne mahkum etmek isteyen, iş güvencemize
göz koyan bu saldırılara karşı ortak mücadeleye çağırıyor, tüm emek dostlarını
ve halkımızı saygıyla selamlıyoruz.

 

  KESK Dönem Yürütmesi
Adına

       Müşfik Veysel ERDOĞAN

                                                                                                                                             ESM
Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]