Basına ve Kamuoyuna

 İktidarı devraldığından beri yoğun bir
pazarlama ve satış faaliyeti yürüten AKP iktidarı 9 yıllık sürecin ardından
geriye yağmalanmamış çok az değer bıraktı, ülkemizin en değerli kurumları
satıldı. Bu yağma sürecinden geriye kalan en yaşamsal ihtiyaçlarımız:
akarsularımız, eğitim ve sağlık hakkımızdır. Şimdi iktidar bu en temel
haklarımıza da pervasızca saldırmakta.

Halkın önemli çoğunluğunu temsil ettiğini
iddia eden, parlamentodaki  belirleyici
çoğunluğa sahip olmakla övünen AKP hükümeti 
Kamu Hastaneler Birliği yasasını 
bir Kanun Hükmünde Kararname ile yangından mal kaçırırcasına yürürlüğe
koydu.  Bu telaş ve acelecilik yasa
koyucuların halktan, sağlık emekçilerinin örgütlü tepkisinden korktuklarının
bir göstergesidir. Bu telaş aynı zamanda yasanın gayri meşru olduğunun
iktidarca da onaylanması anlamına gelir.

Halkın sağlık hizmeti alma hakkını piyasaya
terk eden bu yasanın ardında hastaneleri şirket, sağlık emekçilerini köle,
hastaları müşteri yapmak isteyen bir zihniyet yatmaktadır. Her geçen gün bu zihniyetin
yeni bir saldırısı ile karşılaşmaktayız.

Üç gün önce onlarca çalışma arkadaşımızın emeklerinin
karşılığını almak için bankaya gittiğinde yaşadıkları şaşkınlık ve uğradıkları
haksızlık da bu sürecin bir ürünüdür. Bu arkadaşlarımız  2010 yılı Mayıs,Haziran ve Temmuz aylarında,
eleman eksikliğinden kaynaklı fazla çalışmışlardı. 26/05/2010 tarihli ve 21156
sayılı 2010/33 Nolu Genelge. İle nöbet süreleri dâhil olmak üzere, fazla
çalışılan her saat için 30 puan olmak üzere, tavan ek ödeme tutarlarını aşmamak
kaydı ile ilave ek ödeme yapılması gerektiği bildirilmişti.5 Eylül 2011
tarihinde çıkan genelge ile de bu verilen ücretlerin tespit edilmesi ve geri
alınması istenmişti. Tam gün yasası ile birlikte 3 ay önce çıkartılan
yönetmelik ile hekim dışı sağlık çalışanlarının aldıkları ek ödemelerde azalma
olmuştur.

 

Burada toplanan sağlık emekçileri olarak
Sağlık bakanlığının dün bir genelge ile verdiklerini bugün bir yenisi ile geri
alabilme şımarıklığını reddediyoruz.Çıkartılan adaletsiz genelge ve yönetmeliklerle
sağlık çalışanları arasında rekabet yaratmayı amaçlayan bu anlayışının oyununa
gelmiyor, bu zihniyeti reddediyoruz.Performans sistemi  yüzünden sağlık hizmetinin parça başı iş
zihniyetiyle ele alınmasını reddediyoruz.Sağlıkta ve tüm çalışma alanlarında insana
yakışır koşullarda, güvenceli ve adil bir ücret karşılığında çalışma hakkımızın
elimizden alınmasını, köleleştirilmeyi reddediyoruz.

Sağlığın en temel hak olduğunu bilen ve
sağlık hizmetinin kamusal bir hizmet olması gerekliliğini savunan biz sağlık
emekçileri paran kadar sağlık anlayışını kanunlaştıran bu hukuksuz yasayı
reddediyoruz.

Sağlık emekçileri olarak hekimi, hemşiresi,
sağlık memuru, laborantı, sosyal hizmet uzmanı, psikoloğu, teknisyeni,
taşeronu, sözleşmelisi tek bir yumruk olarak işimize, iş güvencemize,
ücretimize ve halkın sağlık hakkına sahip çıkacağımızı ve herkese sağlık,
güvenli gelecek için mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddet ile
mücadele günü, kadına şiddeti reddediyoruz.

SES BAKIRKÖY ŞUBE

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]