Politikalarına muhalif, uygulamalarına karşı çıkan herkesi
sindirmeye; baskıcı, totaliter ve saldırgan tavırlarını giderek artırmaya devam
eden AKP hükümeti,

KESK ve KESK’e bağlı sendikalara yönelik baskı, sürgün, soruşturma,
ceza, gözaltı ve tutuklamaların dozunu giderek artırıyor.

Pertek’te tacize karşı eylem yapan sendikamız yöneticileri
sürgün edilirken, 19-20 Nisan Grevi nedeniyle Ağrı şube yöneticilerimiz
hakkında “görevi ihmal”den dava açılmaktadır.

KESK MYK üyesi Ali Kılıç bir trafik kazası nedeniyle gittiği
karakolda hakkında “Torba Yasa” eylemleri nedeniyle şikâyet olduğu için keyfi
olarak bir gece alıkonulmaktadır.

Son olarak Şanlıurfa eski yöneticimiz Hikmet Evin, Şanlıurfa
Eğitim Sen şube yöneticileri ve üyeleri ile birlikte komik ve düzmece
gerekçelerle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Halen yirmiyi aşkın KESK ve
KESK’e bağlı sendikaların yönetici ve üyeleri tutukludur.

Başta sendikamız SES, Konfederasyonumu KESK ve KESK’e bağlı
sendikaları mücadeleden alıkoymaya, yıldırmaya yönelik baskılar arttıkça
mücadelemiz içinde daha da bileneceğimizin, bu baskıların bizi
yıldırmayacağının bilinmesini, AKP’nin halkın sağlık hakkı başta olmak üzere
eğitim – sosyal güvenlik ve sosyal hizmet hakkının gasp edilmesi, emekçilerin
güvencesizleştirilmesine karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi tekrar
hatırlatıyoruz.

Baskılar bizi yıldıramaz, mücadelemizden alıkoyamaz. 03.10.2011

 MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]