MEMURLARA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI.

Facebook
Twitter
WhatsApp

29 Ekim 2011
tarihli Resmi Gazete de Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile
Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
yayınlanmıştır.

Bu yönetmelikle memurların hastalık raporlarını verecek hekim
ve sağlık kurulları hakkında yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 5510 sayılı
yasa yürürlüğe girdikten sonra kamu görevlilerinin rapor almaları ile ilgili
bazı tereddütler oluşmuştur. Yeni yönetmelik tüm bu tereddütleri ortadan
kaldırmaktadır. Yönetmelik aşağıdadır.

Yönetmelik ve Eki İçin Tıklayınız.


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]