Değerli Basın Emekçileri Değerli Eskişehirliler

Siyasi iktidar gerçek yüzünü giderek
daha çok gösteriyor. Şimdiye değin yaptıkları bütün yıkımları her türlü
çarpıtmayı kullanarak halkın yararınaymış gibi gösterdiler. Ama artık dere
bitiyor. Çünkü artık mızrak çuvala sığmıyor.

Sendikamız SES bu hafta ülkenin her
yanında, her gün bir başka sağlık kurumunda gelişmeleri emekçileri ve tüm
kamuoyuyla paylaşıyor. Bu günlerde siyasi iktidar adeta yangından mal
kaçırırcasına çok temel yasaları KHK olarak çıkarıyor. Meclisi atlıyor,
çalışanların örgütlerine danışmıyor. Tek rehberi var. Dünya Bankası İMF ve
bilumum ağababaları.

Bu yıkım yasalarından biride Kamu
Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı.

Bu tasarı yasalaştığı takdirde
özelleştirmenin ve mülkiyet devrinin önündeki son engellerde kaldırılacaktır.
İlimizde de örneği görüldüğü gibi kamu hastaneleri kapatılarak şehir dışına
taşınırken arsaları birilerine peşkeş çekilecektir.

Bu tasarı yasalaştığı takdirde
Hastaneler adeta ticarethane gibi yönetilecek. Hastanelerin başında hastaneyi
kar ettirmekten sorumlu, hastaneyi satmak, kar etmeyen bölümleri kapatmak
kadroları değiştirmek gibi, yetkileri olan genel sekreterce yönetilecektir.

Hastaneler sınıflara ayrılacak
zenginler için tıpkı 5 yıldızlı oteller gibi gibi hastaneler yoksulara
emekçilere düşük kalitede hizmet veren hastaneler reva görülecektir.

Çalışanlar bugünden daha kötü
şartlara itilecek sözleşmeli esnek örgütsüz çalışma dayatılacaktır. Çalışanlara
kölelik dayatılacaktır.

Değerli Basın Emekçileri Değerli
sağlık çalışanları,

Bunları defalarca anlattık anlatmaya
devam edeceğiz. Biliyoruz, siyasi iktidar bütün gücünü kullanarak gerçekleri
ters yüz etmekte bunda başarıda sağlamaktadır. Ama artık söyleyecek yalanları
kalmamıştır. Çünkü biliyoruz ki artık yolun sonuna gelinmiştir. İşte bu yolun
sonunda hastaneler satılacak şehir dışına atılacak, halka daha pahalı ve
ulaşılmayan hizmetler olarak dönecektir.

Bu politikaların sonucunu daha
bugünden görüyoruz Her gün basında Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet olarak
görüyoruz. Çalışanlara  hürmetsiz
ayrımcı  davranış olarak görüyoruz.Daha
çok kar uğruna  sulardan dan zehirlenme
haberleri duyarak görüyoruz.Keyfi yönetim olarak sürgün olarak görüyoruz.

Bütün bu gelişmelerin kader
olmadığını sorunları tüm emekçilerin birleşerek aşabileceğini düşünüyoruz. Bu
yüzden çağrımız tüm emekçileredir. Gelin birlik olalım. Gelin geleceğimizi
elimizden alan bu yıkıma dur diyelim. Bu amaçla mücadeleye devam edelim.  8 EKİM 2011 de ‘’TÜM TEMEL HAKLARIMIZ İÇİN
EŞİT ÖZGÜR DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE için ANKARA MİTİNGİNDE BULUŞALIM

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]