Adana Numune Hastanesi Bahçesinde bir araya gelen sağlık emekçileri  Dr. P.Yasemen Canöz’ün döner bıçağı ile
saldırıya uğramasını siyah kurdele takarak, düdük çalarak ve basın açıklaması
yaparak protesto etti. Basın açıklamasını katılımcılar adına Adana Tabip Odası
Başkanı Dr. Resmiye Kaya okudu.

 BASIN AÇIKLAMASI

 ARTIK YETER

Değerli Basın emekçileri, iyi sağlık hizmeti almak için umutlarını
kesmeyen Sayın hastalarımız ve siyasiler tarafından her zaman hedef
gösterilen,, her an nereden geleceği belli olmayan saldırıya, şiddete uğramaya
ve diğer sağlık merkezlerinde olduğu gibi arkamızda görülen bu hastanede de
yaşanılan döner bıçağı ile  saldırılıp  “ÖLDÜRÜLMEYİ BEKLEYEN”
 sayın sağlık emekçileri;

Buradan, “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olarak
şiddete asla tolerans göstermeyeceğim ve bu konuyu bizzat takip etmeye devam
edeceğim. Şiddete karşı mücadeleyi bizzat himayem altına alıyorum” 

 diyen Sayın Sağlık Bakanı’na ve tüm yetkililere sesleniyoruz!

Artık yeter!

Hatırlanacağı gibi; Adana Devlet
Hastanesinin acil servisinde görevli arkadaşımız Dr. Fulya Kaya, 24 Eylül 2011
Cumartesi günü kendini bilmez kişi hatta kişiler tarafından fiziksel saldırıya
uğramış, darp edilmişti. Daha bu olayın dumanı tüterken ve şokunu, şaşkınlığını
üzerimizden atamamışken bugün de Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin
Çocuk bölümünde çalışan, meslektaşlarımız Asistan Dr. Perihan Yasemen Canöz,
Uzm. Dr. Nurşah Özdemir, nöbetçi hemşire ve diğer sağlık emekçilerinin 15 Ekim
2011 cumartesi günü bıçaklı ve döner bıçaklı saldırıya uğramaları üzerine
toplanmış bulunuyoruz.

Bu arkadaşlarımız, hastalarımızı ve çocuklarımızı
sağlıklarına kavuşturmak için canla başla çalışırken Sayın Sağlık Bakanı’nın “her
toplumda psikopatlar olur
‘’ tanımlamasına denk gelen,  “psikopat”
olarak nitelendirilen kişilerin saldırılarını hak etmemiştir. Bu vahşi
saldırıyı nefretle kınıyoruz.

Buradan Sayın halkımıza ve yöneticilerimize sesleniyoruz!

Artık Yeter diyoruz!

Bizler, çocuklarımızdan, eşlerimizden, anamızdan, babamızdan
sevdiklerimizden ayrı kalarak zamanımızı verdiğimiz, halkımıza en iyi ve
nitelikli  sağlık hizmeti sunmak için çabaladığımız sağlık merkezlerimizde
güvenli, huzurlu ve herhangi bir şiddete uğramayacağımız şartlarda çalışmak istiyoruz.
Buradan herkese sesleniyoruz!

Hekimlere
ve sağlık emekçilerine şiddet devam ettiği sürece yeterli sağlık hizmeti
veremeyeceğimizi, bundan da en çok halkımızın zarar göreceğini herkesin
bilmesini istiyoruz.  

Bizler biliyoruz ki, hekimlere ve sağlık çalışanlarına
yapılan şiddet olaylarının üzerine gidilmiyor, sorumluları bulunup
yargılanmıyor ve şiddet uygulayanlara gerekli cezalar verilmiyor; ki burada
olduğu gibi Meslektaşımız Dr. Yasemen’e “elinde bıçakla ve döner bıçaklı
saldırıyı yapan saldırganlar”
maalesef serbest bırakılmıştır. Savcıları
buradan görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Tüm yetkililerin olayın vehametinin
boyutunu algılamasını ve  samimi olmasını bekliyoruz; bu şiddet olaylarına
dur demek için insanların görevleri başında  öldürülmesi mi gerekmektedir
diye soruyoruz ve böyle giderse  Sağlık bakanlığının 2023 yılında 200 bin
hekim hedefine maalesef ulaşamayacağını haber veriyoruz.

Elinde bıçak ve döner bıçağıyla hastane içinde, bir kamu
kurumunda hem de çocuklarımızın tedavi edildiği Çocuk Servisinde herkese
saldıran suçluların serbest bırakılmasını ise; suçun yanına kar kalacağı
algısını güçlendireceğini ve bu tür olayları daha da arttıracağını

iddia ediyor ve bunun böyle bilinmemesinin çok büyük bir saflık ve
samimiyetsizlik olduğunun düşünülmesini istiyoruz.

Artık yeter diyoruz!

Sağlık kurumlarındaki düzensizliklerin, sağlıktaki kötü
yönetimlerin sorumlusu hekimler ve sağlık emekçileri olarak bizler değiliz ve
artık hedef gösterilmek istemiyoruz!

Bizler; asıl sorumluların,  sağlık sistemindeki
düzensizliklerin sorumlusu olarak hekimleri ve sağlık çalışanlarını hedef
gösteren yönetim anlayışı ve onların yöneticileri ve sağlık politikaları  olduğunu
biliyoruz.

Buradan, şiddetin oluşmasını önleyici tedbirleri alması
gerekirken; ne yazık ki tam tersi hareket eden, hatta bazı durumlarda yetkili
ve sorumlu olanların şiddeti doğuran olduğunu (tıpkı Diyarbakır’da Dr.Bahar
Tekin’e kaymakamın fiziksel ve sözel şiddet uygulaması gibi ya da amirlerin
diğer çalışanlara davranışsal ya da sözel şiddet uygulaması gibi) söylüyor ve
şiddetin yaygınlaşmasını sağlayan yaklaşım ve söylemleri ile şiddetin daha da
tırmanmasına katkıda bulunan yöneticilere sesleniyoruz!

Lütfen Hekimleri ve sağlık çalışanlarını hedef
göstermekten artık uzak durun.! Bizler, şiddetin diğer toplumsal sorunlarda
olduğu gibi sağlık sorunlarının çözümünde de yerinin olmadığını biliyoruz ve
buna karşı çıkıyoruz.

Kimse kendini kandırmasın ya da başkalarını kandırdığına inanmasın!
Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırılarla ve bizlerin hedef
gösterilmesi ile  SAĞLIK SORUNU ÇÖZÜLEMEZ!

 Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği ve Adana-Osmaniye Tabip
Odası olarak ;  artık canları pahasına deme noktasına gelinen ortamlarda
sağlık hizmeti sunan ve   şiddete maruz kalan meslektaşlarımız gibi
Dr.Perihan Yasemen Canöz’e diğer arkadaşlarımıza yapılan çirkin saldırıyı bir
kez daha nefretle kınarken, özel olarak hekimleri ve sağlık çalışanlarını
doğrudan ya da dolaylı olarak hedef gösterenlerin yaklaşımlarını insan onuru ve
insan hakları temelli olarak bir bir kez daha gözden geçirmeye davet ediyoruz.

Son söz olarak;

ŞİDDETSİZ, SALDIRIYA UĞRAMADAN, HEDEF GÖSTERİLMEDEN, İYİ – ONURLU
HEKİMLİK YAPABİLECEĞİMİZ VE KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ SUNABİLECEĞİMİZ SAĞLIK
MERKEZLERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ GÜNLER  ÜMİDİ İLE
 hepinize saygılarımızı
sunuyoruz


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]