HASTANELERDE MUHBİR
DÖNEMİ DEĞİL “MOBBİNG” DÖNEMİ

 

Gün geçmiyor ki Sağlık Bakanlığı
veya SGK sağlıktaki uygulamalara ilişkin bir tebliğ, genelge, yönetmelik,
yönerge yayınlamasın.

 

Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulanmaya
başladığından beri, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanın da açıklamalarıyla sağlık
emekçileri ve hak sahipleri hep karşı karşıya getirilmiş, sağlık emekçilerine
yönelik saldırılar ve şiddet giderek artmıştır.

 

Sağlık Bakanlığı şimdi de hasta ve
hasta yakınlarını “ajan – muhbir” gibi kullanarak muhbirlik dönemini
başlatıyor. Bununla hizmetin düzeltilmesi öngörülüyorsa da, karşı karşıya gelme,
saldırı ve şiddeti artırmaktan öteye bir işe yaramayacaktır.

 

Sağlık Bakanlığı bu uygulamadan
vazgeçerek hizmet alanların ve hizmeti sunanların karar alma sürecine etkin
katılımını sağlayan mekanizmaları oluşturması ve sağlıktaki “yıkım”
programından vazgeçmesini beklemekteyiz. 13.09.2011  

 

 

 

 

           MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]