Hükümet genel seçimlere iki gün kalmasına rağmen, 633 sayılı
KHK ile SHÇEK’i kapattı. SHÇEK bağlı kurumlar il özel idarelerine devredilecek.

Şube ve temsilciliklerimiz SHÇEK’in kapatılmasını basın
açıklamaları, toplantıları ve çeşitli etkinliklerle protesto ettiler.

 

Adana Şubemiz basın toplantısı ile SHÇEK’in kapatılmasını
protesto etti.

 

Antalya Şubemiz Basın açıklamasıyla SHÇEK’in kapatılmasını
protesto etti.

 

Edirne
Şubemiz SHÇEK’in kapatılması ile ilgili basın açıklamasını 10Haziran.2011
tarihinde gerçekleştirdi.

 

 

Hatay
Şubemiz SHÇEK’in kapatılması ile ilgili basın açıklamasını 10Haziran.2011
tarihinde gerçekleştirdi.

 

Muğla
Şubemzi SHÇEK’in kapatılmasıyla ilgili basın açıklamasını 10.Haziran
2011tarihinde Sınırsızlık Meydanında yapılmıştır.

Konya
Şubemiz SHÇEK’in kapatılması ile ilgili basın toplantısını yönetim, denetleme
kurulu üyeleri ve eğitim sen yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirdi.


  

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]