04 Haziran Cumartesi
günü, Resmi Gazetede yayınlanan 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname  (KHK)
 ile, 4/b statüsünde ve 4924 sayılı kanun uyarınca sözleşmeli personel
pozisyonlarında çalışanların kadroya geçirilmesiyle ilgili Manisa Kesk Şubeler
Platformu olarak Eğitim-Sen Şube binasında da basın açıklaması yapıldı. Basın
açıklamasına Eğitim-Sen, Bes ve Ses Başkanları temsilen katıldı.

Basına yapılan
açıklamada; Seçimlere çok kısa bir süre kala, AKP iktidarı tarafından bir seçim
yatırımına dönüştürülmek istendiği açık olan bu düzenleme adeta iktidarın bir
lütfüymüş gibi sunulduğu belirtildi
. O sebeple basın açıklamasına ‘Biz Kazandık’
denilerek başlandı.

   İktidarın yarattığı sorunlardan sadece bir
kısmını çözerek seçim öncesinde oy avcılığına soyunduğu vurgulandı. 
AKP’nin iktidar olduğu dönemde kamuya asli kadrolar alınması yerine sözleşmeli,
ücretli, taşeron statülerinde alımlar gerçekleştirildiği, çalışanlara
güvencesiz, esnek, performansa dayalı çalışma biçimleri dayattığı vurgulandı.

 
Bu koşulların gerçekleştirilmesi için Konfederasyonumuz ve bağlı
sendikalarımız yıllardır mücadele etiği bildirildi. İlimizde de ‘İnsanca Yaşam,
Güvenli İş Güvenli Gelecek’ adı altında tüm halkımıza insanca yaşayacağı, iş
güvencesinin olduğu bir iş isterken, tüm hizmetlerin kamu tarafından
vergilerimizle karşılanması gerekliliği vurgulanıp, iş güvencesi talebinde
bulunduğumuz, Merkez Efendi Hastanesi önünde 1 Nisan da başlattığımız ‘İnsanca
yaşam, Güvenli  Gelecek’ çalışmalarıyla
  tüm sözleşmeliler, taşeronların 
kadroya alınma talebimizi kamu oyuyla paylaştık.Daha sonra aynı
taleplerimizi SGK önünde ve tüm hastane bahçelerinde ‘Herkese Sağlık, Güvenli
Gelecek’ diyerek halkımızı bilgilendirdiğiz,İmza stantları açtığımız ve Nisan
da başlattığımız bu imza kampanyası ve mücadelemizi 12 Mayıs ta 
sonlandırarak, topladığımız 5 Bin imzayı Başbakanlığa PTT önünde gönderdiğimiz
bilgisi verildi. ‘Taşeronluk insan tacirliğidir’ diyen konfederasyonumuz KESK 4
Nisan da   bir Ankara mitingi
düzenleyerek, tüm taşeronların kadroya alınmaları ve güvencesiz çalışmanın bir
kader olmadığı göstererek toplumda umut ışığı olan eylemlerimiz basınla
paylaşıldı. Taleplerimiz olan, ‘
başta 4/c statüsüne mahkûm edilenler olmak
üzere, taşeron, sözleşmeli, ücretli çalışanların tümü kadroya alınmalıdır.
Taşeron, güvencesiz, esnek çalıştırma yasaklamalıdır.  Sendikal hak ve
özgürlüklerin önündeki yasaklamalar, engellemeler temizlenmelidir.  Kamu
emekçilerinin grevli toplu sözleşme hakkını tanıyacak düzenlemeler bir an önce
yapılmalı, tüm çalışanlara uluslararası normlara uygun çalışma koşulları
sağlanmalıdır’ denildi.

   Bizim için aslolanın, kamu emekçilerinin
mücadele azmi, kararlılığı ve örgütlü olmasından aldığımız güç olduğu ve
bizleri parçalı istihdamlarla bölmeye çalışanlara verilecek en iyi cevabın  birleşe birleşe kazanacağımızın her fırsatta
gösterilmesi olduğu vurgulandı. Son olarak 
‘EMEĞİMİZ ONURUMUZDUR’ denilerek ve her fırsatta ona sahip çıkacağımız
belirtildi. Mücadele kararlılığımız ve azmimiz   Esnek
istihdam biçimlerine son verilip, tüm çalışanlara güvenceli çalışma koşulları
sağlanıncaya kadar devam edeceği bildirerek basın açıklaması son buldu

.                                                                       
KESK  MANİSA ŞUBELER PLATFORMU

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]