Çukurova
Üniversitesi Rektörlüğünün talimatıyla SES ve Dev Sağlık-İş Sendikası’nın
işyeri temsilciliklerine dün cebir kullanılarak girilmesine  Antalya’da sağlık emekçileri tepki gösterdi.

Akdeniz
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi A Blok Önünde toplanan sağlık emekçileri
sık sık “Baskılar bizi yıldıramaz” “Balcalı emekçisi yalnız değildir”  “Direne direne kazanacağız” sloganları
attılar.

Sağlık
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) Antalya Şubesi ve Devrimci Sağlık-İş
Antalya Bölge Şubesi tarafından gerçekleştirilen eyleme aralarında Öğretim
Üyeleri Derneği, Eğitim-Sen ve BES’inde bulunduğu bir çok örgüt tarafından
destek verildi.

Zorbalık hak mücadelesini yenemez

Balcalı‘da
son yaşananlara tepki gösteren sağlık emekçileri adına  basın açıklamasını okuyan, Devrimci Sağlık-İş
Antalya Bölge Şubesi Başkanı Bekir Çivi “Hiçbir zorbalık, hak mücadelesini
yenemez!” dedi. Balcalı’daki emekçilerin yalnız olmadığını belirten Çivi, “Kesinleşmiş
mahkeme kararını bir yılı aşkın bir süredir uygulamayan, imza attığı protokolün
gereğini yerine getirmeyen rektörlük; emekçilerin hak mücadelesini ve
direnişini kırmaya çalışmaktadır. Ancak bilinmelidir ki hiçbir zorbalık, hak
mücadelesini yenemez!”  şeklinde konuştu.

Mafya yöntemleri

Çukurova
Üniversitesi Rektörü Alper Akınoğlu’nun talimatıyla geldiğini söyleyen bir
ekibin, hastanedeki SES ve Dev Sağlık-İş temsilciliğinin kapısını levye ile kırmalarına
sert tepki gösteren Çivi, Rektörlük görevinizin gereğini yerine getirmek
yerine, mafya yöntemleri kullanmaya daha ne kadar süre devam edeceksiniz? diye
sordu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki taşeron çalıştırmanın
mahkemede olduğunu hatırlatan Çivi,  mahkeme
sonucu her ne olursa olsun fiili, meşru ve hukuki mücadelelerini sonuna kadar
sürdüreceklerini kaydetti.


BASINA VE KAMUOYUNA

Başta
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sağlık ve sosyal hizmet Emekçileri
Sendikası ve Tabip Odası olmak üzere, Adana’daki emekçilerin altı yıldır
yürüttüğü fiili,meşru ve hukuki mücadele ile Adana Çukurova Üniversitesi
Balcalı Tıp Fakültesi’nde taşeron çalışmanın yasa dışı olduğu Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından kayıt altına alınmış; bu durum, mahkeme kararıyla
da kesinleşmiştir.

Balcalı’da
çalışan 1200 sağlık işçisinin üniversitenin asli işçileri olduğu, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tescil edilmiş olmasına rağmen, Çukurova
Üniversitesi Rektörlüğü, bakanlığın vermiş olduğu ve mahkeme tarafından da
kesinleşmiş bulunan bu kararı bir buçuk yıldır uygulamamaktadır.

Balcalı’da
çalışan taşeron işçilerinin, öğretim üyelerinin, asistan hekimlerin, intörn
hekimlerin ve öğrencilerin hak gasplarının sürmesi, ağır çalışma koşulları ve
rektörlüğü hukuk dışı uygulamaları nedeniyle 16 Mayıs 2011 tarihinde başlayan
süresiz iş bırakma eylemi, 23 Mayıs 2011 günü anlaşma ile sonuçlanmış;
rektörlük ve hastane yönetimi, sağlık emekçilerinin haklı taleplerini kabul
etmiştir.

23
Mayıs günü gerçekleştirilen görüşmeye Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp
Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve fakülte dekanı ile asistan hekimlerin, taşeron
sağlık işçilerinin ve sağlık emekçilerinin temsilcileri ve TTB Merkez Konsey
Başkanı Eriş Bilaloğlu katılmış emekçilerin taleplerinin kabul edildiğine dair
bir protokol imzalanmıştı.

23
Mayıs 2011 tarihinde, Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesi
Başhekimi ve Fakülte Dekanı tarafından imzalanan bu protokolün, bir ay içinde
hayata geçirilmesi kararlaştırılmasına rağmen, 23 Haziran 2011 tarihine kadar
bir gelişme yaşanmamış; imzalanan protokole uyulmamıştır.

Devrimci
Sağlık-İş Çukurova Bölge Temsilciliği, SES Adana Şubesi ve Adana Tabip Odası;
rektörlüğün verdiği sözleri tutmaması üzerine 23 Haziran günü yeniden direnişe
geçmiştir.

Direnişin
ikinci gününde polis hastaneyi abluka altına almış, Balcalı’da rektör,
başhekim, polis ve özel güvenlik baskılarını artırmıştır.

Görgü
tanıklarının anlatımına göre sabah saat 10.00 sıralarında Çukurova Üniversitesi
Rektörü Alper Akınoğlu’nun talimatıyla geldiğini söyleyen bir ekip, hastanedeki
SES ve Dev Sağlık-İş temsilciliğinin kapısını levye ile kırarak içeri
girmiştir. SES’e ve Devrimci Sağlık-İş’e ait birçok pankart, flama, önlük ile
iki adet ses cihazını gasp eden bu ekip, temsilcilik içinde bulunan klimayı da
sökmüş; daha sonra 01 LD 110 plakalı bir araca binerek uzaklaşmıştır.

Aynı
saatlerde hastanede bulunan sebebini ‘temsilcilikte bulunan klimanın alınması’
olarak ifade etmiş ve klimanın hastanenin elektriğini kullandığını ve zarar
olduğunu söylemiştir.

Antalya’daki sağlık emekçileri olarak
soruyoruz:

2002’den
beri hastanede faaliyette bulunan SES temsilciliği, dönemin rektörü Yalçın
Kekeç tarafından klimalı bir şekilde tahsis edilmesine rağmen; bu saldırının
sağlık emekçilerinin direnişi sırasına denk gelmesi tesadüf müdür?

Odanın
bulunduğu yerdeki diğer odalarda da klima olmasına rağmen, sadece emekçilerin
temsilciliğindeki klimanın sökülmüş olması tesadüf müdür?

Temsilcilik
kapısının kırılarak içeri girilmesi ve bunun da hafta sonu yapılması; hangi
hukuki gerekçeye dayanmaktadır?

Oda
kapısını kırıp eşyaları gasp ettirdiğiniz kişiler kimlerdir?

Rektörlük
görevinizin gereğini yerine getirmek yerine, mafya yöntemleri kullanmaya daha
ne kadar süre devam edeceksiniz?

Aslında
bu soruların yanıtını herkes bilmektedir. Kesinleşmiş mahkeme kararını bir yılı
aşkın bir süredir uygulamayan, imza attığı protokolün gereğini yerine
getirmeyen rektörlük; emekçilerin hak mücadelesini ve direnişini kırmaya
çalışmaktadır. Ancak bilinmelidir ki hiçbir zorbalık, hak mücadelesini yenemez!

Akdeniz
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde de yapılan başvuru üzerine Çalışma
Bakanlığına bağlı Bölge İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hastanede çalışan
taşeron sağlık emekçilerinin hastanenin personeli olduğu tespit
edilmiştir.Taşeron şirketin itirazı 
üzerine açılan dava 5 Temmuz’da görülecektir. Mahkeme sonucu her ne
olursa olsun fiili, meşru ve hukuki mücadelemiz sürecektir.

 

Balcalı emekçisi yalnız değildir!

Baskılar bizi yıldıramaz!

Direne direne kazanacağız!

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi

Devrimci Sağlık – İş
Antalya Bölge Şubesi

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]