Adana Balcalı Hastanesi’nde Kadrolu İş Güvenceli Gelecek İçin Mücadeleye Devam

Başta Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası ve Tabip Odası olmak
üzere, Adana’daki emekçilerin  altı
yıldır yürüttüğü fiili,meşru ve hukuki mücadele ile Adana Çukurova Üniversitesi
Balcalı Tıp Fakültesi’nde taşeron çalışmanın yasa dışı olduğu
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından kayıt altına alınmış; bu durum, mahkeme kararıyla
da kesinleşmişti.

Balcalı’da çalışan 1200 sağlık işçisinin
üniversitenin asli işçileri olduğu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından tescil edilmiş olmasına rağmen, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü,
bakanlığın vermiş olduğu ve mahkeme tarafından da kesinleşmiş bulunan bu kararı
bir buçuk yıldır uygulamamaktadır.

Balcalı’da çalışan  taşeron işçilerinin, öğretim üyelerinin,
asistan hekimlerin, intörn hekimlerin ve öğrencilerin hak gasplarının sürmesi,
ağır çalışma koşulları ve rektörlüğü hukuk dışı uygulamaları nedeniyle 16 Mayıs
2011 tarihinde başlayan süresiz iş bırakma eylemi, 23 Mayıs 2011 günü anlaşma
ile sonuçlanmış; rektörlük ve hastane yönetimi, sağlık emekçilerinin haklı
taleplerini kabul etmişti.

23 Mayıs günü gerçekleştirilen
görüşmeye Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve
fakülte dekanı ile asistan hekimlerin, taşeron sağlık işçilerinin ve sağlık ve
sosyal hizmet emekçilerinin temsilcileri ve TTB Merkez Konsey Başkanı Eriş
Bilaloğlu katılmış emekçilerin taleplerinin kabul edildiğine dair bir protokol
imzalanmıştı.

23 Mayıs 2011 tarihinde, Çukurova
Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Fakülte Dekanı
tarafından imzalanan bu protokolün, bir ay içinde hayata geçirilmesi
kararlaştırılmasına rağmen, 23 Haziran 2011 tarihine kadar bir gelişme yaşanmamış;
imzalanan protokole uyulmamıştır.

SES Adana Şubesi, Adana Tabip
Odası ve Devrimci Sağlık-İş Çukurova Bölge Temsilciliği,; rektörlüğün verdiği
sözleri tutmaması üzerine 23 Haziran 2011 tarihinde,  23 Mayıs’ta imzalanan sözleşmedeki
taahhütlerin yerine getirilmesi için eylem yapan sağlık ve sosyal hizmet
emekçilerine rektörün baskısı tehditleri ve şiddeti yıldıramamıştır.

26 Haziran 2011 Pazar günü saat 10:00 civarında
Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesindeki 
sendika temsilcilik odasının kapısı rektör marifeti ile bizzat kendisi
tarafından levye ile kırdırılarak oda tahrip edilmiş,  klimaları sökülmüş, içinden sendikaya ait
megafon, ses cihazı, flama, bayrak, önlük, pankart ve dövizler boşaltılmıştı.

Rektör bizzat kendisinin bu işleri yaptırdığını itiraf etmiş, sendika
yönetimi gerekli yasal işlemi başlatmıştır. Sendikal mücadeleyi engellemeye
yönelik olan bu tavır sağlık emekçilerinin mücadelesini daha da yükseltmiş,
direngenliğini artırmıştır.

Mayıs ayı sonunda yapılan toplu
sözleşmenin gereklerinin Rektör Alper AKINOGLU tarafından yerine getirilmemesi
ve 26 Haziran 2011 pazar günü Rektör tarafından yapılan saldırıyı kınamak
amacıyla 27 haziran pazartesi günü SES Adana Şubesi, Devrimci Sağlık iş, Adana
Tabip Odası tarafından gerçekleştirilen iş bırakma sonrası Rektörlük ile bir
görüşme yapılmıştır.

SES Genel Başkanı Çetin ERDOLU, bu
yaşananların son dört gününde bizzat çalışanların yanında bulunmuştur. 

SES Genel Başkanı Çetin ERDOLU, TTB
Genel Başkanı Eriş BiLALOĞLU ve Dev Sağlık iş Genel Başkanı Arzu CERKEZOGLU’nun
birlikte rektörlükle yapılan görüşme de;

1-       Rektör bir gün
önceki saldırı nedeniyle yaptıklarının yanlış olduğunu, 

2-  Bir ay önce
yapılan sözleşme maddelerinin 1 Temmuzdan itibaren Sendikalarla ortak 
oluşturulacak bir heyet ile yerine getirileceğine dair söz vermiştir.

3-       Bu arada
son 3 günlük eyleme katılanların sürgün ve işten atılmaları geri alınmıştır.

Balcalı Hastanesi çalışanları bir
kez daha haklarına sahip çıkarak örgütlü gücümüzün karşısında hiçbir engelin
duramayacağını göstermişlerdir.  Kurtuluş
yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz.


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]