4/B VE 4924 KANUN KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

4
Haziran 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 632 sayılı  “DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN
(B) FIKRASI İLE 4924 SAYILI KANUN UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL

POZİSYONLARINDA
ÇALIŞANLARIN MEMUR KADROLARINA ATANMASI AMACIYLA DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA” dair kanun hükmünde kararnameye göre 4/B ve 4924’lerle
ilgili çalışılanlar pozisyonlarına uygun kadroya geçirilecektir.

 

4-B Dilekçe Örneği

…………….. HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                              …………….

Hastanenizde 657 sayılı kanun
kapsamında 4/B maddesi gereği çalışmaktayım. 4 Haziran 2011 tarihli mükerrer
Resmi Gazete’de yayınlanan 632 sayılı “DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4 ÜNCÜ
MADDESİNİN (B) FIKRASI İLE 4924 SAYILI KANUN UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL
POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN MEMUR KADROLARINA ATANMASI AMACIYLA DEVLET
MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA” dair kanun hükmünde kararnameye göre
mevcut pozisyonuma uygun memurluk kadrosuna alınmam için gereğini arz ederim.
…/06/2011

                                                                                                                                             Adı
Soyadı

 

Adres                                                                                                                                                 

TC Kimlik No:

Sicil No:  

 

 

4924 Dilekçe Örneği

 ……………………..HASTANESİ
BAŞHEKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                                    …………….

                Hastanenizde 4924 sayılı kanun
kapsamında çalışan görevli personelim. 4 Haziran 2011 tarihli mükerrer Resmi
Gazete’de yayınlanan 632 sayılı “DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN
(B) FIKRASI İLE 4924 SAYILI KANUN UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINDA
ÇALIŞANLARIN MEMUR KADROLARINA ATANMASI AMACIYLA DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA” dair kanun hükmünde kararnameye göre mevcut pozisyonuma
uygun memurluk kadrosuna alınmam için gereğini arz ederim. …/06/2011

 

                                                                                                                                             Adı
Soyadı

 Adres                                                                                                                                                 

 TC Kimlik No:

 Sicil No:  

  

4-B Dilekçe Örneği SHÇEK için

 

 

…………….. İL SOSYAL
HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                                                              …………….

             

…………….. kuruluşunuzda 657 sayılı
kanun kapsamında 4/B maddesi gereği çalışmaktayım. 4 Haziran 2011 tarihli
mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 632 sayılı “DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4
ÜNCÜ MADDESİNİN (B) FIKRASI İLE 4924 SAYILI KANUN UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL
POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN MEMUR KADROLARINA ATANMASI AMACIYLA DEVLET
MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA” dair kanun hükmünde kararnameye
göre mevcut pozisyonuma uygun memurluk kadrosuna alınmam için gereğini arz
ederim. …/06/2011

                                                                                                                                              Adı
Soyadı

 

 Adres                                                                                                                                                 

 TC Kimlik No:

 Sicil No:  

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]