ÜRETİMİNDE TOPLUMSAL YARAR BULUNMAYAN SİYANÜRLÜ İŞLETMELER KAPATILMALI

Facebook
Twitter
WhatsApp

Ankara’da Kütahya Gümüşköy
İzleme Platformu oluşturuldu
.


Kütahya Gümüşköy’de yaşanan siyanür havuzunun taşmasıyla birlikte Ankara’da
DİSK, KESK, TTB ve TMMOB üyesi bazı örgütler yan yana geldiği ve konuya ilişkin
toplantılar gerçekleştirilmişti. Bu durum ve olası felakete karşı daha güçlü
bir mücadele yürütmek amacıyla DİSK/Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme
İşçileri Sendikası (DEV. MADEN – SEN), KESK/Enerji
Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM), KESK/
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES),
KESK/Tarım, Orman, Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (TARIM
ORKAM SEN
), TMMOB/Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO),
TMMOB/Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO), TMMOB/Kimya
Mühendisleri Odası (KMO), TMMOB/Metalurji Mühendisleri
Odası (METALURJİ M.O, TMMOB/Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO),
Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Ekoloji
Kolektifi
tarafından Kütahya Gümüşköy İzleme Platformu oluşturuldu.

Kütahya Gümüşköy İzleme
Platformu, ilk eylemini Çevre Bakanlığı önünde gerçekleştirdi

Kütahya Gümüşköy İzleme Platformu, kuruluşunu bugün Çevre Bakanlığı önünde
yaptığı basın açıklamasıyla kamuoyuna deklare etti. Beştepe’de bulunan Çevre
Bakanlığı önünde saat: 12:30’da yapılan basın açıklamasına kurumlardan
temsilciler katıldı. Platform temsilcileri ile devletin silahlı güçleri
arasında yer sorunu nedeniyle bakanlık önünde kısa bir gerginlik yaşandı

Gümüşköy’de faaliyet
yürüten Eti Gümüş A.Ş maden işletmesi kapatılmalıdır 

Platform
adına açıklamayı yapan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Arzu ERBİLİCİ, Kütahya
Gümüşköy’de bulunan Eti Gümüş’e ait maden işletmesinin biran önce kapatılması
gerektiğini söyleyerek konuşmasına başladı.

Aktif durumdaki ağır
metaller yer altı sularına ve besin zincirine karıştı

Kütahya Gümüşköy’de Eti Gümüş A.Ş.’ne ait gümüş madeni işletmesinde atık
depolama barajında taşma meydana geldiğini ve bunun sonucu barajın yıkılma
tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyleyerek konuşmasına devam eden
ERBİLİCİ; Atık depolama barajındaki sızmalar ve taşmalar neticesinde atık
depolama havuzundan aktif durumda bulunan ağır metallerin (arsenik, kurşun,
bakır, çinko vs.) yeraltı sularına ve besin zincirine karıştığını söyledi.

İçme sularındaki siyanür
oranı limit değerden yüzde 40 daha fazla

Bölgedeki içme suyundan alınan numunenin Çevre Mühendisleri Odasınca yaptırılan
laboratuar analizi sonucunda, sudaki siyanür miktarının limit değerden % 40
daha fazla olduğunun tespit edildiğini belirten ERBİLİCİ; İlerleyen günlerde
sızmalarla birlikte bu miktarın daha da artacağını kaydetti.

Gümüşköy’de insanlar
yıllardır buharlaşan hidrojen siyanür gazı soluyor

Ortaya çıkan tehlikenin atık havuzundaki taşmayla gündeme geldiğini ifade eden
ERBİLİCİ konuşmasını bir başka tehlikeyi hatırlatarak sürdürdü. Platformun
görüşüne göre; yıllardır sürekli olarak buharlaşan hidrojen siyanür gazını
soluyan insanlar ve işletmenin bulunduğu çevre, bu zehirli gazdan ciddi anlamda
zarar görmüş ve bu güne dek işin can alıcı yanı hiç tartışılmamıştır.

Sağlıklı bir çevrede yaşama
hakkının korunabilmesi için, Kütahya Gümüşköy İzleme Platformu’nun öneri ve
talepleri şöyle sıralanıyor;

• Kütahya Gümüşköy’de
bulunan Eti Gümüş’e ait gümüş madeni işletmesi DERHAL KAPATILMALIDIR.
• Atık havuzları ile ilgili olarak devlet tarafından ıslah çalışmalarına
başlanmalı ve tüm ıslah çalışması maliyetleri firma tarafından karşılanmalıdır.
• Tesiste çalışanların tüm yasal hakları firma tarafından ödenmeli ve
çalışanlar devlet tarafından başka bir işe yerleştirilmelidirler.
• Suları, toprakları ve hayvanları zehirlenen yöre halkının tüm mağduriyetleri
devlet tarafından karşılanmalıdır.
• Yöredeki köylerde yaşayanların sağlık durumları acilen değerlendirilmeli,
bölge halkı siyanür ve ağır metallerin sağlık etkileri yönünden aydınlatılmalı,
sağlık durumları ileriye dönük olarak izlenmelidir.
• Gümüşköy’de yaşananlar, yıllardan bu yana sendikalar ve meslek örgütleri
tarafından yapılan uyarılar ve yargı kararları dikkate alınarak Türkiye’deki
Bergama, Gümüşhane, Kışladağ ve İliç vb. ülkede ve dünyadaki siyanürle
madencilik yapan tüm tesisler derhal kapatılmalıdır.
• Gümüşköy’de gerekli önlemleri almakta yetersiz kalan ve “bir gram dahi
siyanürlü su sızmamıştır” diyerek bilimsel ve etik davranmaktan uzak olan Çevre
ve Orman Bakanı istifa etmelidir.

Kütahya Gümüşköy İzleme
Platformu tüm bilgi ve birikimlerini yöre halkıyla paylaşacak

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Arzu ERBİLİCİ basın açıklamasının sonunda, Kütahya
Gümüşköy İzleme Platformu olarak, yapılması gereken uygulamalarla ilgili tüm
bilgi ve birikimlerini yöre halkıyla paylaşacaklarını, süreci sonuna kadar
takip edeceklerini söyledi.

Simav’da meydana gelen deprem
Eti Gümüş’ün atık barajını etkiler

“Dün Kütahya Simav’da meydana gelen depreme ilişkin TMMOB/Jeoloji Mühendisleri
Odası Başkanı Dündar ÇAĞLAN’da şöyle dedi; “Simav’da meydana gelen 5.9
büyüklüğündeki depremin her ne kadar depremin merkez üssüne 90 km uzakta olsa da Eti
Gümüş’ün atık depolama barajını etkilememesi söz konusudur. şu ana kadar gelen
bilgilerden setlerde gözle görünür bir yıkılmanın olmadığı yönündedir.

Depremin etkisiyle atık
barajın setlerinde çatlaklar oluşacak ve gittikçe büyüyecek

Ancak, deprem etkisiyle atık barajındaki son sette gözle görülemeyen
çatlak/fissürler oluşabilecektir. Oluşabilecek bu küçük çatlaklar içerisinden
zamanla su akışı başlayacak ve bu çatlaklar gittikçe büyüyerek borulanma
dediğimiz olay gerçekleşebilecektir. Bu süreç son setin duraylılığına
(yıkılmamasına) da olumsuz etki yapacaktır.

Setlerin aşınması
hızlanacak, yıkılmaya karşı direnci azalacak

Havuzun son seti yaşanan yıkılmadan sonra şu anda daha fazla yük altındadır.
Yöre halkı son 3 yıldır set içerisinde sızıntılar olduğunu belirtmektedirler.
Bu durumda zaten set içerisinde var olan çatlakların ve su sızıntılarının
olduğu kanalcıkların/zayıf zonların, depremin etkisiyle daha da büyümesi söz
konusu olabilecek ve setin duraylılığı bozulabilecektir.

Halk sağlığı açısından
bölgede acilen bilimsel teknik incelemeler yapılmalı

Atık havuzu şevlerinin duraylılığını bozabilecek mevcut faktörlerin yanı sıra
depremin belirtilen etkileri ile bu duraylılığı olumsuz etkileme olasılığı
dikkate alınmalı ve hiçbir riski dikkate almayan sorumsuz açıklamalar yerine
acilen bölgede tarafsız bilimsel bir heyet tarafından bilimsel ve teknik
inceleme yapılması kamu ve halk sağlığı açısından gereklidir.

Basın
açıklaması süresince kurum temsilcileri, “SİYANÜRE İNAT YAŞASIN HAYAT
– SİYANÜRCÜ ŞİRKET MEMLEKETİ TERKET – ÇEVREYİ HOR GÖREN İNSANI HOR GÖRÜR –
BAKAN VEYSEL İSTİFA
” sloganlarını haykırdılar. Basın açıklaması
saat: 13:05’te sona erdi.20.05.2011

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]