5 gündür
Balcalı’da süren iş bırakma eylemi, bugün yapılan toplantılar sonrası,
görüşmelerden bir sonuç alınamadığı için devam edecek.

5 gündür
eylem yapan SES, Devrimci Sağlık İş, Asistan Hekimler ve Öğretim Üyeleri son
iki gündür yapılan görüşmeler sonrası, taleplerin yerine
getirilemeyeceğinin dillendirilmesi üzerine Pazartesi gününden itibaren
eylemlerine devam etme ve sonuç alınıncaya kadar da eylemi sürdürme kararı
aldılar.

İki gündür
Rektör adına, Dekan ve Başhekim ile görüşen temsilciler ikna olmadıkları için
eyleme devam edip etmeme kararını kitle ile tartıştılar ve bir saatlik
görüşmeler sonucu eyleme devam kararı çıktı.

Pazartesi
gününden itibaren daha güçlü ve daha kitlesel bir eylem kararlılığında olan
çalışanlar “KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ”
sloganları eşliğinde eylemlerine devam ettiler.20.05.2011
 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]