22-23-24 Nisan 2011 tarihlerinde
yapılan 7. Olağan Kongremiz sonucunda oluşan yönetim
kurulumuz 30 Nisan 2011 tarihinde toplanarak görev dağılımı yapmıştır.

                                  MERKEZ YÖNETİM KURULU

Genel Başkan                                     Çetin
ERDOLU

Genel Sekreter                                   Mehmet Sıddık AKIN

Genel Mali Sekreter                           Şinasi
DURSUN

Örgütlenme Sekreteri                         Hasan KALDIK

Genel Kadın Sekreteri                        Bedriye YORGUN

Genel Eğitim-Basın Yayın                   Zülfikar KARTAL AKÇAY

Ve Sosyal İşler Sekreteri                   

Genel Hukuk Sekreteri                       Aslıhan
HAN ÖZDEN

 
                                                                      

                                              

GENEL KURUL FOTOĞRAF
GALERİSİ

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]