7 Nisan Perşembe günü
Manisa’da Celal Bayar Üniversitesi hastanesinde sağlık emekçileri eylemdeydi.
Performans döner sermayesi ödenen emekçilere beklenenin çok altında ücretler
verildi. Bunun üzerine SES, Türk Sağlık Sen ve Sağlık Sen işyeri
temsilcilikleri ortak basın açıklaması yaptı. 3 sendika yöneticisi konuşma
yaptı. Sendikamız adına Şube sekreteri Figen Pehlivan konuşma yaparak sağlık
çalışanlarının mağdur edildiği, ücret farklılıkları ile çalışanlar arasında
ayrım yaratıldığını belirterek buna karşı mücadele edildiği ifade edildi. Yönetimden
döner sermaye ödemelerinde adalet ve şeffaflığın sağlanması, mağduriyetlerin
giderilmesi talep edildi. Bu talepler karşılanmazsa 19–20 Nisanda iş
bırakılacağı bildirildi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]