ESKİŞEHİR’DE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM ve KADIN PANELİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

KESK Genel Başkanı Döndü Taka ÇINAR, SES MYK üyesi Şükran DOĞAN ve Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi Meltem ÇİÇEKLİOĞLU’nun
konuşmacı olarak katıldığı “Sağlıkta Dönüşüm ve Kadın” konulu paneli
Prof. Dr. Demet ÖZBABALIK yönetti. Panelde ilk sözü alan Doç. Dr. Çiçeklioğlu
Sağlıkta Dönüşüm programının kadınlar üzerine etkisini dile getirirken, SES MYK
Üyesi Şükran DOĞAN ise SES’ in yaptığı çalışanların çalışma koşulları ve
beklentileri başlıklı anketten yola çıkarak sağlık emekçilerinin çalışma
koşullarını değerlendirdi. Panelde son sözü KESK Genel Başkanı aldı. Genel
Başkan kadınların örgütlenme koşullarını dile getirdi. Panel salondan gelen
katkı ve sorularla devam etti.


 
İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]