ITUC Genel Konseyinde alınan karar gereği, üyesi
bulunduğumuz PSI, 8 Şubat 2011 günü tüm dünyada “Dünya Sendikaları Mısır’da Demokrasi İçin Harekete Geçiyor” şiarı
ile Mısır Büyükelçilikleri önünde basın açıklaması yapma kararı almıştır.

PSI üyesi Türkiye sendikaları ile birlikte 8 Şubat 2011 Salı günü saat: 13.00’te Ankara’daki
Mısır Arap Cumhuriyeti Büyükelçiliği önünde
basın açıklaması yapılmıştır.

Merkezi olarak belirlenen basın metnini sendikamız Genel
Başkanı Bedriye YORGUN okumuştur. Açıklamaya imza veren sendikalar genel
başkanları ve üyeleri ile basın açıklamasına katılmışlardır. Ayrıca KESK Genel
Başkanı Döndü TAKA ÇINAR, MYK üyesi İlhami ŞAHBAZ ile İHD Genel Başkanı Öztürk
TÜKDOĞAN açıklamaya destek vermişlerdir.

Katılan
Sendikalar;

BELEDİYE-İŞ, BES, GENEL-İŞ, HARB-İŞ, HİZMET-İŞ, SES,  TÜMBEL-SEN, YAPIYOL-SEN, YOL-İŞ

 

BASINA VE KAMUOYUNA

MISIR HALKI YALNIZ DEĞİLDİR

Mısır’da
Ocak ayının sonunda başlayan hükümet karşıtı gösterilerde yüzlerce Mısırlı
yaralanmış ve protestolar başladığından
beri en az 300 kişi hayatını kaybetmiş,
topyekün Mısır halkı açık bir
şiddetin mağduru haline getirilmiştir. Protestocular şimdiye kadar eylemlerinde
şiddete başvurmamış, sadece hükümet yanlılarının saldırısına uğradıkları için
kendilerini savunmak durumunda kalmışlardır. İsrail’den sonra en çok ABD askerî
yardımı alan devlet olan Mısır’da protestoculara yönelik şiddetin kaynağında da
bu “yardımlar” bulunmaktadır.

Bilindiği gibi Mısır işsizlik ve yoksulluğun en
yoğun yaşandığı ülkelerden biridir. Halkın sorunlarına kulaklarını tıkayan,
onların sorunlarını görmezden gelen bir yönetimin bu sorunlara karşı ürettiği
tek yanıt baskı ve şiddettir.

Bizler,  PSI/EPSU üyesi sendikalar olarak;

Mısır emek örgütlerinin, çalışma yaşamının
demokratikleştirilmesine ve yaşam koşullarının insani düzeye getirilmesine
ilişkin taleplerini benimsiyor ve daha iyi iş, daha iyi bir gelecek, daha iyi
çalışma ve yaşam koşulları ile örgütlenme ve düşünce özgürlüğü mücadelesi veren
emek örgütlerinin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Mısır hükümetinin
uluslararası sözleşmelerde yer alan başta insanların yaşama hakkı olmak üzere
sendikal hak ve özgürlüklere saygı göstermesini istiyoruz.

Yıllarca sendikal hakların tanınmadığı,
yürürlüğe konmadığı, yaşama geçirilmediği Mısır’da, sendikalar ve diğer emek
örgütlerinin talepleri
daha iyi koşullarda iş, sosyal korunma, düşünceyi
ifade ve örgütlenme özgürlüğü
dür. Mısır halkının demokratik, insani ve çalışma yaşamına
ilişkin haklarının varlığı bir an önce garanti altına alınmalı ve yıllardır
izlenen anti-demokratik uygulamaları protesto eden halka yönelik şiddetten
derhal vazgeçilmelidir.

Mısır yönetiminin anti demokratik müdahalelerine
karşı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de üzerine düşen sorumluluğu almalı,
protestoculara yönelik şiddetten vazgeçilmesi ve halkın taleplerinin bir an
önce yaşama geçirilmesi için gerekli diplomatik ve insani girişimlerde
bulunmalıdır. 08.02.2011

BELEDİYE İŞ

BES

GENEL-İŞ

HARB-İŞ

HİZMET-İŞ

SES

TÜMBEL-SEN

YAPIYOL-SEN

YOL-İŞ


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]