LİSANS TAMAMLAMA UYGULAMA GENELGESİ DEĞİŞTİ!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sendikamızın açtığı dava ve gösterdiğimiz tepkiler
Bakanlığın geri adım atmasını sağladı.

Genelgenin 8.
maddesinin eski hali şöyle idi
: “7. maddede
belirtilen hastanelerde ve kliniklerde çalışmayan öğrencilerin, il sağlık
müdürlükleri ve hastanelerin birlikte yapacağı planlama çerçevesinde uygun
ölçütlere sahip hastanelerde ve kliniklerde uygulama yapmaları sağlanacaktır.
Bu durumdaki öğrenciler kendi kurumlarında görevli ya da idari izinli
sayılmayacaktır. Öğrenciler uygulamalarını mesai saatleri sonrası, hafta
sonları, nöbet ertesi veya yıllık izin kullanarak yapabileceklerdir”

Genelgenin 8.
maddesinin yeni hali:

“5
ve 6. maddede belirtilen yerlerde çalışmayan öğrencilerin, hizmeti aksatmayacak
şekilde il sağlık müdürlükleri ve hastanelerin ortaklaşa yapacağı planlama
çerçevesinde uygun ölçütlere sahip hastanelerde ve kliniklerde veya bu
kliniklerin yan dallarına ait klinik birimlerinden birisinde uygulama yapmaları
sağlanacaktır. Öğrenciler uygulamalarını mesai saatlerinde yapabileceği gibi
mesai saatleri sonrası ve hafta sonları da yapabilecektir.”

Genelgenin yeni hali istediğimiz gibi olmasa bile kısmi bir
iyileşme sağlanarak, mesai saatleri içinde yapabilmelerine imkan tanınmış
ayrıca kliniklerin yan dallarında da uygulama yapma imkanı tanınarak biraz daha
geniş bir şekilde uygulama yapması sağlanmıştır.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]