GENEL KURUL İLANI

                Sağlık
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Bakırköy Şubemizin Olağan Genel
Kurulu  20.02.2011  tarihinde 
saat: 11.00’ da İncirli
Caddesi Volkan Apt. No: 68/1 adresinde 
toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2.
toplantı 27.02.2011 tarihinde
saat: 11.00’ da  İncirli
Caddesi Volkan Apt. No: 68/1 adresinde  toplanacaktır.

 GÜNDEM:

1.       YOKLAMA

2.       SAYGI DURUŞU VE AÇILIŞ KONUŞMASI

3.       DİVANIN OLUŞUMU

4.        YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI ÇALIŞMA
RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ VE AKLANMASI

5.       MALİ RAPORUN OKUNMASI VE AKLANMASI

6.       KARARLAR

7.       YÖNETİM, DENETLEME, DİSİPLİN
KURULLARI ASİL VE YEDEK ÜYELERİ İLE ÜST KURUL DELEGE ADAYLARININ BELİRLENMESİ

8.       SEÇİMLER

9.       KAPANIŞ

 

 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

 İSTANBUL BAKIRKÖY ŞUBE YÖNETİM  KURULU

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]