Aydın SES şubesi ve Tabip Odası birlikte yaptıkları açıklama
ile halktan katkı-katılım payı alınmasına karşı çıkarak ‘deve yükü ile katkı
payı ödemek istemiyoruz’ dedi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]