DEĞERLİ BASIN
EMEKÇİLERİ,  DEĞERLİ HALKIMIZ;

Neoliberal
politikaları hayata geçiren kamu sağlık hizmetini piyasa koşullarına terk eden
sağlık hizmetini özelleştiren hastayı müşteri hastaneyi işletme haline getiren
binlerce çalışanı iş güvencesiz sosyal haklardan mahrum bırakan taşeron çalıştırmayı
her çıplaklığıyla uygulayan uluslararası tekellerin güdümünde olan AKP hükümeti
son olarak Şırnak ve Tunceli’de şube yönetim kurulu ve üyelerimize yönelik
demokratik tepkilerini ortaya koydukları için sürgün edilmişlerdir.

Tunceli ili Pertek
ilçesinde görev yapan işyeri temsilcimiz Şemsi Engin Yozgat’a üyelerimiz Nursen
Berk Okçu Aksaray’a ve Gürsele Kurt Gümüşhane’ye sürgün edilmişlerdir. Üyelerimiz
Pertek’te bir öğretmenin öğrencisini taciz etmesi iddiası üzerine KESK şubeler
platformunun aldığı karara uyarak protesto eylemine katılmışlardır. Bunun
sonucunda yapılan soruşturma üzerine sürgün edilmişlerdir. Burada hükümet
temsilcileri Valilik veya Sağlık il müdürlüğü tacizin arkasında mı durmaktadır?

Ayrıca Şırnak temsilcilik başkanımız ve
Hakkari şube yönetim kurulu üyemiz Bahri Erener de Şırnak devlet hastanesinden
Cizre ilçesine 3 aylığına geçici olarak görevlendirilmek yoluyla sürgün edilmiştir.
Şırnak temsilcimiz devlet hastanesinde yaşanan ilaç sıkıntısı ile ilgili yerel
basına beyanat vermesi nedeni ile hakkında soruşturma bile açılmadan sürgün edilmiştir.
Sürgün kararını veren siyasi iktidar temsilcileri ilaç yolsuzluğunu mu savunuyor?

Bugünlerde meclis alt
komisyondan geçen önümüzdeki günlerde genel meclis görüşmelerine gelme ihtimali
olan bizleri güvencesiz,  geleceğimizi
idarecilerin inisiyatifine bırakan başka bir kuruma 6 aylığına görevlendirmeyi içeren
kısaca kölece çalışma ve yaşamı dayatan torba yasasını çıkaran zihniyetle
Tunceli ve Şırnak’taki yönetici ve üyelerimize yapılan sürgün ve baskı
zihniyeti aynı zihniyettir biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası olarak
torba yasasına emekçileri hapseden sürgün ve baskı uygulayan hükümeti işçilerle
emekçilerle yapacağımız birleşik eylemlerle torbanın içinden çıkıp AKP
hükümetini bir daha çıkmamak üzere torbaya hapsedeceğiz.

Evet sürgün uygulamalarını
protesto etmek için bugün Sağlık bakanlığına Şırnak valiliğine Şırnak il sağlık
müdürlüğüne faks çekme eylemimizi gerçekleştiriyoruz.

 

 

                                                                  

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]