ADANA’DA İŞTEN ATILAN SAĞLIK İŞÇİLERİ GERİ ALINSIN

Facebook
Twitter
WhatsApp

Adana Numune Hastanesinde işten çıkarıldıkları için
direnişte olan taşeron sağlık işçilerine destek olmak amacıyla Adana’ya giden
SES Genel Başkanı Bedriye YORGUN ve Devrimci Sağlık İş Genel Başkanı  Arzu Çerkezoğlu ortak açıklama yaptılar ve
işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiler.

 

ADANA NUMUNE HASTANESİ
‘NDE

EMEĞİNE, HASTANESİNE,
GELECEĞİNE SAHİP ÇIKAN

TAŞERON SAĞLIK EMEKÇİSİ
MÜCADELE ARKADAŞLARIMIZI

TÜM COŞKUMUZLA
SELAMLIYORUZ!

Yıllardır insan ihaleyle çalıştırılmaz, sağlıkta taşeron
olmaz diyerek Türkiye’nin dört bir yanında ortak bir mücadele yürütüyor, örgütleniyoruz.
Örgütlülüğümüz büyüdükçe yolumuza yeni kazanımlarla devam ediyoruz. Bizler
taşeronun kader olmadığını bilen ve bu kaderi bize reva görenlere
mücadeleyle cevap verenleriz.

Bizler biliyoruz ki, Adana Numune Hastanesinde yeni yılın
ilk günü 105 arkadaşımızı işsiz bırakan taşeron ve güvencesiz çalıştırma
sistemidir.

Bizler biliyoruz ki, daha dün İstanbul’da Okmeydanı ve Koşuyolu
Hastanelerinde en temel yasal ve Anayasal hakkımız olan sendikalı oldukları
için arkadaşlarımızı işten çıkartan taşeron sistemidir.

Bizler biliyoruz ki, Mersin Toros Devlet Hastanesi’nde 40
yaşını doldurduğu için arkadaşlarımızı insanlık dışı bir biçimde kapının önüne
koyan taşeron sistemin kendisidir.

Bizler biliyoruz ki, Mersin Üniversitesi Hastanesi’nde ve
İstanbul’da SHÇEK’te iki kadın arkadaşımızı hamile olduğu için işten çıkartan
bu zihniyetin ta kendisidir.

Bizler biliyoruz ki, onbinlerce sağlık emekçisini tek bir
gün yıllık izin kullanmadan, fazla mesai, kıdem tazminatı ve emeklilik gibi en
temel kazanılmış haklarımızı gasp ederek çalışmaya mahkum eden taşeron
çalıştırma sistemidir.

Bizler biliyoruz ki, devletin kendi kurumlarının belirlediği
açlık sınırının bile altında bir asgari ücreti bize reva gören, emeğimizi ve
kimliğimizi yok sayan yine bu sistemdir.

Evet bizler biliyoruz ki, taşeronlaştırma işsizliktir,
güvencesizliktir, kölece çalışma ve yaşam koşullarının adıdır. Ve artık
mücadelemizle öğrendik ki, taşerona ve güvencesiz çalıştırmaya karşı mücadele
etmek, emeğimize, geleceğimize ve onurumuza sahip çıkmaktır.   

Devlet ve Üniversite hastanelerinde yüz bini aşkın taşeron
sağlık çalışanının gece gündüz, yoğun emeği ile verilen sağlık hizmeti kamusal
nitelikli bir iştir ve bu ülke yurttaşlarına nitelikli bir sağlık hizmet
verilmesinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Tüm kazanımları ortadan
kaldırılarak, güvencesiz biçimde ve asgari ücret esas alınarak çalıştırılan
taşeron sağlık çalışanlarının tüm sağlık emekçileriyle birlikte haklarını talep
etmesinden, yan yana gelmesinden ve örgütlenmesinden korkulmaktadır.

Sağlık hizmetini bu yöntemle
gördürmeye çalışan Sağlık Bakanlığı, bağlı hastanelerinin başhekimleri ve
sözleşme yapılan taşeron şirket yöneticileri bilmelidir ki; bu hizmeti gören
sağlık çalışanları köle değildir. Anayasal haklarını kullanmalarını engellemek
yasal olarak suçtur. Bu yoksulluk ve işsizlik furyasında sağlık işçilerini
işsiz bırakmak ise vicdansızlıktır!

Bilinmelidir ki, bu tür girişimler
hastanede çalışma barışını bozar. Bir ekip hizmeti özelliği taşıyan sağlık
hizmetinin niteliğini düşürür. Başta bu hastaneden hizmet alacak olan tüm
yurttaşlarımız olmak üzere hastaları ve sağlık çalışanlarını mağdur eder.

Bir kez daha ifade ediyoruz, Adana
Numune Hastanesi’nde işten çıkartılan arkadaşlarımızın yanındayız. Adana Numune
Hastanesi yönetimini, İl Sağlık Müdürlüğü’nü ve Sağlık Bakanlığı’nı yapılan bu
yanlıştan dönmeye, hastanede çalışma barışını bozmamaya çağırıyor,
arkadaşlarımızın mağduriyetlerine son verilmesini istiyoruz.

Bizler sağlık emekçileri olarak diyoruz ki,

”CANIMIZ YANIYOR, CANIMIZ HER YANDIĞINDA KARARLILIĞIMIZ
ARTIYOR, HER KAZANIMDA GÜCÜMÜZ DAHA DA BÜYÜYOR,”

Yıllardır insan ihaleyle çalıştırılmaz sağlıkta taşeron
olmaz diyerek örgütleniyoruz. Mücadelemiz her gün yeni kazanımlara imza atıyor.

Bu sese kulak vermeyenlere bir kez daha örgütlü gücümüzle
cevap veriyoruz.

Güvenceli iş insanca yaşam mücadelemizi büyütmeye, taşeronu
sağlıktan ve tüm çalışma yaşamından süpürmeye inatla devam edeceğiz.

 

İNSAN
İHALEYLE ÇALIŞTIRILMAZ,

SAĞLIKTA
TAŞERON OLMAZ!

YAŞASIN
ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!

                                                          DİSK/DEVRİMCİ SAĞLIK-İŞ

                                                                                             SAĞLIK
VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]