Yılsonu dolayısıyla işine son verilen veya çalıştığı
pozisyona atama yapılacak olması nedeniylestandart üstü personel konumuna
düşen Vekil Ebe ve Hemşirelerin görevlerine son verilmeyeceği ve il içinde
ihtiyaç bulunan mezkûr sağlık birimlerinde istihdamına devam edilmesini isteyen
Sağlık Bakanlığının 23/07/2010 tarih ve B.10.Ö.PER.O.12.00-14/900-01-17976
Genelgesi halen yürürlüktedir.

Bu durumda olan sağlık personelinin ekli genelge
ile İl Sağlık Müdürlüklerine müracaat etmeleri uygun olacaktır.

Genelge için tıklayınız.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]