Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde taşeron şirket elemanı olarak
çalışan Türkan Albayrak’ın boş kağıt imzalamaması ve sendikal faaliyet
yürütmesinden kaynaklı işten çıkarılması sonrasında başlatmış olduğu tek
kişilik direnişin 87.gününde Genel Başkanımız Bedriye YORGUN ve Merkez Yönetim
Kurulu üyemiz Ümit DOĞAN İstanbul Şubeleri yöneticilerimiz ve üyelerimizle
birlikte destek ziyaretinde bulunuldu.

Yapılan ziyarette Genel Başkanımız, “Türkan Albayrak’ın
yürütmüş olduğu mücadelenin özelde taşeronlaşmaya genelde ise sağlığın
piyasalaştırılmasına karşı yürütülen mücadelenin parçası olduğunu” belirtti.
Ayrıca Türkan Albayrak’ın yalnız olmadığı SES Genel Merkezi olarak bu
mücadelenin takipçisi ve destekçisi olacağımızı ifade etti. Türkan Albayrak
ise; “87 gündür süren direniş boyunca ilk defa bir örgütten bir kadın genel
başkanın ziyarette bulunduğunu, bunun ise ayrı bir öneme sahip olduğunu”
vurguladı. SES’i tanıdığını ve desteğini anlamlı bulduğunu açıkladı.
İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]