İZMİR ŞUBESİ, TSM HEKİMLERİ DE SAĞLIK HİZMETİ VERMEKTEDİR

Facebook
Twitter
WhatsApp

            
 

BASINA ve KAMUOYUNA;

 

Sağlık Bakanlığı,
Tıbbi literatüre geçecek olan yeni bir keşifte bulundu.

Okullarda aşılama
yapma, Adli rapor düzenleme, Acil Sağlık hizmeti verme, üreme sağlığı hizmeti
verme, bulaşıcı hastalıkların takibini yapma, özetle koruyucu sağlık hizmetleri
verme; Sağlık Bakanlığına göre sağlık hizmeti sayılmamaktadır.

 

Bakanlığın anlayışına
göre muayene yapan ve reçete yazan hekimler mesleklerini fiilen icra etmekte,
koruyucu sağlık hizmeti veren hekimler ise mesleğini fiilen icra eden hekim
sınıfında sayılmamaktadır.

 

“Tıbbi kötü
uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası” gereği mevcut yasal
düzenleme çerçevesinde mesleğini icra eden bütün hekimlerin sigorta yaptırma
zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluk kamuda çalışan hekimler için de söz
konusudur. Bu hekimlerimiz de mesleki sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlü
olup, sigorta primlerinin yarısı çalıştığı kurum tarafından karşılanacaktır.

 

Mesleki sorumluluk
sigortasına ilişkin yasal düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden sonra, İl Sağlık
Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri’ne gönderdiği yazılı emir ile bütün
hekimlerin sigorta yaptırmalarını, prim ödemesine ilişkin dekontların aslını
Müdürlüğe teslim etmelerini, dekontların tesliminden sonra ödemelerin
yapılacağını bildirmiştir.

 

Hekimler sigorta
işlemlerini yaptırıp dekontları İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderdikten sonra, İl
Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından
aldığı görüşe dayanarak, Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışan hekimlerin
mesleklerini fiilen icra etmedikleri için sigorta yaptırmak zorunda olmadıklarını,
buna rağmen sigorta yaptıran hekimlerin sigorta primlerinin yarısının
ödenmeyeceğini ifade etmiştir.

 

Fizyoloji, Anatomi,
Histoloji, Adli tıp ve Prekliniklerde çalışan hekimlere zorunlu mesleki
sorumluluk sigortası uygulaması var mıdır?

 

Sağlık Bakanlığı
şimdiye kadar yürüttüğü “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın gerçek yüzünü nihayet
itiraf etmiştir.

 

Sağlık Bakanlığı’nın
anlayışına göre, sağlık hizmetleri sadece tedavi edici sağlık hizmetlerden
ibarettir. Koruyucu ve esenlendirici sağlık hizmetleri ile tanılama hizmetleri
sağlık hizmetinden sayılmamaktadır.
03.09.2010

                              

 

                                                                                  
                                          SES
İZMİR ŞUBESİ        

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]