MUĞLA ŞUBEMİZ,  MİLAS’TAKİ SÜRGÜNLERİ PROTESTO ETTİ

 

 

 

BASINA VE
KAMUOYUNA

 

                Değerli
Basın Emekçileri ve Emekçi arkadaşlar bugün burada Milas Devlet Hastanesinden
sürgün edilen arkadaşlarımıza destek olmak ve bu sürgünleri protesto etmek yetkililer
tarafından yapılan bu uygulamanın hukuka aykırı olduğunu tüm kamuoyuna duyurmak
amacı ile toplanmış bulunmaktayız.

Bildiğiniz
gibiastanesindenm

                Sağlığın
herkese eşit, ulaşılabilir, nitelikli ve ücretsiz sunulması sosyal hukuk
Devletinin en temel görevidir. Ancak Akp Hükümetinin “sağlıkta dönüşüm”
programı Sağlık Emekçilerini, sağlık hizmetinden faydalananları her geçen gün
daha da fazla mağdur etmektedir. 8 Yıldır uygulanmaya çalışılan bu dönüşüm
programı Emekçilerde iş verimini düşürmüş, motivasyonu azaltmış, işyerlerinde
çalışma barışının bozmuştur. Bu süre içinde tüm bunlar yetmezmiş gibi, İlimizde
geçici görevlendirmeler artmış ve usulsüz bir hal almış, çalışma yaşamı kaosa
dönüşmüştür. Sağlık Emekçileri yetkili makamlar ve siyasi irade arasında
sıkışmış ve siyasi iradenin talepleri doğrultusunda kamu yararı gözetilmeden
yıllarca çalıştıkları kurumlardaki tecrübe ve deneyimleri gözetilmeden oradan
oraya sürüklenir hale getirilmiştir.

                Her
ne hikmetse İlimizde her seçim öncesi personel tasarrufuna gidilmiş, PDC gerekçe
gösterilerek Devlet Hastanelerinde Ebe olarak çalışan Sağlık Emekçileri kadro
fazlası olduklarından istekleri dışında tayin edilerek sürgün edilmişlerdir.
2005 Yılında Muğla Devlet Hastanesi, Yatağan Devlet Hastanesi, Marmaris Devlet
Hastanesi ve arkasından Fethiye Devlet Hastanesinde PDC fazlası Ebeler o güne
kadar bilinmiyormuş gibi tespit edilmiş ve sürgün edilmişlerdir. Hatta Fethiye
Devlet Hastanesinden bir Ebe arkadaşımız ihtiyaç doğrultusunda bir Sağlık Evine
2. Ebe olarak tayin edilmiştir. Verilen hukuksal mücadele sonucunda 4 yıl
gecikmelide olsa Danıştay kararıyla Fethiye Devlet Hastanesindeki görevine
dönmüştür.

                PDC
fazlalığı bahane edilerek sürgün edilen arkadaşlarımızın yerine 4-B ve 4-C
sözleşmeli personel istihdam edilerek Kurumlardaki personel sıkıntısı
giderilmeye çalışılmıştır. Bu Kurumlarda Personel sıkıntısı olduğu halde sürgün
edilenlerin yeri sözleşmeli personeller ile doldurulması sağlıkta dönüşümün
güvencesiz çalıştırma amacının bir sonucudur.

 

 

                İşte
bugün Milas Devlet Hastanesinde 15 arkadaşımızın PDC fazlası oldukları
gerekçesi ile sürgün edildiklerini görmekteyiz. Sağlıkta Dönüşüm Programının ve
siyasi iradenin uygulamaları sonucunda Sağlık Emekçileri ve onların aileleri cezalandırılmaktadır.
Sağlık Bakanlığı 25 Haziran 2010 tarihinde çıkardığı “Sağlık Bakanlığı Taşra
Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğine” göre 173 yataklı Milas
Devlet Hastanesinde 45 Ebe Kadrosu bulunması gerekir iken bunu PDC ile 15
olarak belirleyen Bakanlık kendi çıkardığı Yönetmelik ile çelişmektedir. 13
Aralık 2010 tarihinde İlimizde Aile Hekimliği uygulamasına başlanacağını
deklare eden Bakanlık sanki Sağlık Ocakları bu tarihte kapanmayacakmış gibi bu
kurumlara arkadaşlarımızı sürgün ederek 12 eylül 2010 tarihinde yapılacak
Anayasa referandumu öncesi Halk “hizmeti ayağınıza getiriyoruz” denilerek
kandırılmaktadır. 13 Aralıkta Aile Hekimliğinden dolayı tüm sağlık ocakları
kapatılacağından Sağlık Ocaklarında çalışan tüm personeller İlçelerde
oluşturulan Toplum Sağlığı Merkezlerine geri çekilecektir. Hal böyle iken PDC
ve ihtiyaç üzerinden personel dağıtımına gitmenin ne kurumlara ne halka bir
faydasının olmayacağı açıktır.

                Bir
Hastanenin nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti sunması için yetişmiş personel
ve tecrübe önemli kriterlerdir. Sürgün edilen arkadaşlarımız 8 ile 19 yıldır
Milas Devlet Hastanesinde çalışmakta olup, edindikleri bilgi ve becerileri heba
edilmektedir. Bu sürgünlerden sonra Hastanede kalan arkadaşlarımızın iş yükleri
artacak ve buradan faydalanan halkımızda bu durumdan zarar görecektir. Bu
uygulama kaş yapayım derken göz çıkarmaktan başka bir şey değildir.

                Sağlık
Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumlarında Hemşirelik görevi yapan Ebelere
“Hemşirelik Yetkisi” verilmesi için yönetmelik çıkarmış ve bu arkadaşlarımıza
Hemşirelik yetkisi vermiştir. Bu uygulama ile kendi çıkardığı yönetmeliklerle
çelişen Sağlık Bakanlığı Sağlık Emekçilerine yıldırma politikası uygulamakta ve
iş güvencesiz çalışmanın önünü açmaktadır.

                Milas
Devlet Hastanesinde 15 Ebe PDC si bulunmasına rağmen İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından yapılan atamalar ile bu sayı 32 ye ulaşmış ve şimdi de 15
arkadaşımız sürgün edilerek cezalandırılmaktadır.  PDC yi aştığını bile bile buraya yıllardır Ebe
tayin edenler suçlu değiller midir? Bugün burada Emekçi arkadaşlarımızın
Anayasal hakları olan aile bütünlüğü gözetilmemiş, Yönetmelikler hiçe sayılarak
Hem Arkadaşlarımız, hem de halkımız mağdur edilmektedir.

                Buradan
yetkililere sesleniyoruz:

                Anayasal
haklar ve yönetmeliklerde belirtilen standartlara uyularak mağduriyetlerin
giderilmesi ile nitelikli bir sağlık hizmeti sunumu mümkündür. Biz sustukça
sıra bize gelmeye devam ediyor. Ama biz susmayacağız; Buradan arkadaşlarımızın
mağduriyetleri giderilinceye kadar her platformda bunu ifade edeceğimizi,
konunun takipçisi olacağımızı, hukuksal süreç başta olmak üzere her türlü yasal
haklarımızı kullanacağımızı bildiriyoruz.

 

SES MUĞLA
ŞUBESİ

               

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]