MERSİN EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMUNDAN KARDEŞLİK AÇIKLAMASI

Facebook
Twitter
WhatsApp

BASINA
VE KAMUOYUNA                                        02.08.2010

 

                AKP Hükümeti ırkçı ve şoven
tavırlarını sürdürmeye devam etmektedir. AKP hükümeti milliyetçi ve şoven
yaklaşımını sürdürmekte ısrar ediyor. AKP Hükümeti savaş politikalarını
sürdürmekte ısrarcı olmaktadır. AKP Hükümeti halklar arası düşmanlık
tohumlarını ekmeye devam etmektedir. AKP Hükümeti barışa ve kardeşliğe giden
yolu tıkamak istemektedir. AKP Hükümeti din, dil, ırk ve kutsal değerler
üzerinde kendini ve iktidarını sürdürmek için her türlü yol ve yöntemi mubah
görmektedir.

                Değerli Basın Emekçileri
bilindiği üzere çok önemli ve hassas bir süreçten geçmekteyiz. Ülkemiz AKP
Hükümeti tarafından kendi iktidarını sürdürmek için kaos ve kriz ortamına
sürüklemektedir. Yıllardır tek taraflı olarak sürdürülen ateşkes süreci AKP
Hükümetinin savaş çığırtkanlığı sonucu savaşın tekrar başlaması, kan ve
gözyaşının akmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda cenazelerin gelmesiyle birlikte
ülkenin her tarafında ırkçı, milliyetçi ve şoven bir dalganın yükselmesine ve
halklar arasında düşmanlık duygularının yayılmasına yol açmıştır. Gerilim ve
çatışma ortamı ırkçı şoven provokasyonlara zemin hazırlayarak, insanlara
saldırı ve linç zemini hazırlamıştır. Hükümetin demokratik açılım adı altında
başlattığı açılımın devamının gelmemesi, Kürt sorununun çözümünün yönündeki
beklentileri boşa çıkarmış aksine çatışma ve kaos ortamının gelişmesine yol
açmıştır. Hükümetin son dönemde Kürt sorununu güvenlik sorunu olarak görmesi ve
bunu askeri yöntemlerle çözmeye çalışması ırkçıları ve provokatörleri
cesaretlendirmiştir.

                Bilindiği üzere son günlerde
geliştirilen ırkçı ve şoven politikalar sonucunda İnegöl ve Hatay’ın Dörtyol ilçesinde
başlayan olaylar Erzurum’da da sahnelenmek istenmiştir. Bir plan dâhilinde
olduğunu düşündüğümüz Hatay Dörtyol’da bir katliam provası uygulanmak istenmiştir.
Faşist çeteler tarafından özellikle başta Kürtler olmak üzere devrimci,
demokrat ve Sosyalist çevreler üzerinde adeta bir katliam provası yapılmıştır.
Bu prova ile insanların malına ve canlarına yönelinmiş, insanlar yerlerinden
edilmeye çalışılmıştır. Siyasi iktidar olaylara gayri ciddi ve sıradan bir
yaklaşım göstererek saldırganları cesaretlendirmiştir.

                Hatay Dörtyol’daki olayın boyutu
ilçeye giden inceleme yapan İHD heyeti tarafından tespit edilmiştir. Olaylarda
60 yakın işyeri tamamen tahrip edilmiş, bazı siyasi partilerin binası yakılarak
tamamen tahrip edilmiş, diğer demokratik kitle örgütlerinin kurum binalarına
saldırı teşebbüsünde bulunmuşlardır. Oradaki Kürt kökenli vatandaşların
duyarlılığı sonucunda can kayıpları yaşanmamıştır.

                Siyasi iktidar bu olaylara
gerekli soruşturmayı yapıp bu katliam planının arkasında olan güçleri ortaya
çıkarmalı, sorumluları ve görevlerini yapmayan yetkilileri cezalandırılmalı,
ayrıca bu ilçede barış ve güveni tekrar tesis etmek için gerekli tedbirleri
almalıdır. Dörtyol ilçesinde yaşanan olaylardan kaynaklı 24 kişi gözaltına
alınmış bunların tamamı serbest bırakılmıştır.

                Siyasi iktidar şimdiye kadar
olaylar karşısında sergilediği yaklaşımdan vazgeçmeli olaylar üzerinde
ciddiyetle durmalıdır. Bunun için ülkeye barışın gelmesini sağlamalı ve gerekli
çözüm arayışlarına yönelmelidir. Başta Kürt sorunu olmak üzere ülkenin barışı
önünde engel olan sorunların demokratik yöntemlerle çözme siyaseti uygulamalıdır.
Bu konuda başta iktidar, siyasi partiler ve tüm demokratik kitle örgütleri
üzerine düşeni yerine getirmelidir. Hiç kimse kan, gözyaşı üzerine siyaset
yapmamalıdır. Sağduyulu bir siyaset izlenmelidir. Ancak bunun sonucunda barış
kardeşlik ve onurlu bir çözüm sağlanabilir.

 Yaratılmak istenen korku imparatorluğuna
teslim olmayacağız inadına halkların kardeşliğini isteyen ve barışın sesini yükseltmeye
devam edeceğiz.

 

KAHROLSUN IRKÇILIK,
ŞOVENİZM VE FAŞİZM

YAŞASIN HALKLARIN
KARDEŞLİĞİ.

 

Mersin Emek ve
Demokrasi Platformu Adına

Yılmaz BOZKURT

                                                                                                                             KESK
Dönem Sözcüsü

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]