Tam gün yasası ile
birlikte sağlık işkolunda mesai saatlerinin haftalık 45 saatten 40 saate indirilmesi
yasallaşmıştır. Ancak Sağlık Bakanlığı 03.08.2010 tarihinde yayınladığı 2010/55
sayılı genelgesinin ikinci maddesi ile mesai saatini fiili olarak 45 saat uygulatmayı
hedeflemektedir.

 2010/55 sayılı
genelgenin 2. maddesinde;
“Baştabiplikçe gerekli tedbirler
alınmak ve düzenlemeler yapılmak kaydıyla hizmeti kesintiye uğratmayacak
şekilde, saat 12 ilâ 14 arasında öğle yemeği ve istirahati için personele
münavebeli olarak bir saatlik dinlenme süresi (öğle tatili) verilecektir. Ancak
bu süre içerisinde personel kurumdan ayrılmayacak, ihtiyaç duyulması halinde
ilgili personel göreve davet edilebilecek ve göreve davet edilen personel de
davete icabet edecektir” denilmektedir.

Sağlık Bakanlığı ve
bazı sendikaların “sağlık emekçilerine müjde, çalışma sürelerini 40 saate
indiriyoruz” söylemi, sağlık bakanlığı genelgesi ile yalanlanmıştır.

Bugüne kadarki
uygulamada sağlık emekçileri günde 9 saat çalışır ve öğlen yemeğini dönüşümlü
yiyerek, görevlerine devam ederlerdi. Yemek sırasında geçen 10–20 dakikalık
süre mesaiden sayılırdı. Yine bilindiği gibi sadece sağlık işkolunda haftalık
çalışma süresi 45 saat idi. Genelgenin bu maddesi ile öğleyin bir saat dinlenme
süresi verilmiş görünmekle birlikte, ihtiyaç halinde personelin göreve gelmek
zorunda olması fiili olarak günlük 9 saat uygulamasını dayatmaktadır.

Bugün birçok sağlık
kurumunda personel yetersizliği had safhada değilmiş gibi, tek hekim, tek
hemşire ile hizmet veren servisler bilinmiyormuş gibi adeta genelgenin 2.
maddesi ile emekçilerle dalga geçilmektedir.

Sağlık Bakanlığı;
kadrolaşma amaçlı klinik şef, şef yardımcılığı kadrolarına ilişkin yaptığı
hülle yöntemini şimdi de,  kendi
çıkardığı tam gün yasası kapsamında mesai saatleri ile ilgili yayınladığı
genelgede tekrarlamıştır. Yani emekçileri kandırmaya devam etmiştir. Bu genelge
tam gün yasasına da aykırıdır. Sendikamız genelgeye ilişkin dava sürecini hemen
başlatacaktır.

AKP’nin “sağlıkta
dönüşüm” adı altında piyasacı uygulamalarına, sağlık emekçilerini esnek ve
kuralsız çalıştıran genelge ve yasalarına karşı hukuksal ve demokratik
mücadelemizi yükselteceğiz.

Sağlık iş kolundaki diğer
sendikalara bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Sağlık Bakanlığının yedeği gibi
çalışıp görüşmelerle kazandık nidaları atmaktan vazgeçin. Tamgün yasasına karşı
çıkmamak yerine, hekimlere bize üye olursanız sigorta primlerinizi yatıracağız
demek emekçilere bir şey kazandırmaz. Sizleri; sağlık emekçilerinin ekonomik,
özlük ve demokratik hakları, halkın sağlık hakkı için mücadeleye çağırıyoruz. 03.08.2010 

             

                                                                                                                                                                                                      SES GENEL MERKEZİ

GENELGE İÇİN >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]