Türkiye’deki son siyasi gelişmelere yönelik Mersin KESK
Şubeler Platformu olarak 06.07.2010 tarihinde KESK binasında basın açıklaması
yapılmıştır. Basın Açıklamasını SES Şube Başkanı KESK Şubeler Platformu dönem
sözcüsü Yılmaz BOZKURT okumuştur. BOZKURT açıklamasında son günlerde yaşanan
çatışmalı ortam insanlarımızın ölümü ile sonuçlanmakta, ölen insanlarımızda
yüreğimizi acıtmaktadır. Bu durum bizlerin, savaşın karşısında barışı
savunmamızı zorunlu kılmaktadır. Barışın sağlanması için acilen, demokratik
çözüm zeminlerinin oluşması için Kürtlerin siyasal temsilcileri muhatap
alınmalıdır.

 

 

Elbette, biz biliyoruz ki AKP’nin Türk olsun Kürt olsun
emekçi halka sunacağı gerçek çözümler yoktur ve her ne alınacaksa emekçi
halkımızın ortak mücadelesi ile koparılıp alınacaktır. Eşit ekmek, eşit su,
eşit eğitim, eşit sağlık ve eşit yurttaşlık mücadelesi yeniden kardeşleşmeyi
sağlayacak ana temeldir. Savaşa karşı barışı savunalım. Savaşın çılgınlığına
karşı barış çığlıklarını yükseltelim.”dedi

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]