Dersim’de 05 Haziran 2010 tarihinde barajlara ve operasyonlara karşı
basın açıklaması yapıldı.  Ardından Kutu
deresinde tutulan barış nöbetine katılım sağlandı. Açıklamada KESK ve kESK’e
bağlı sendikaların merkez yöneticileri de yer aldı. SES adına Ümit DOĞAN
katıldı.


  


 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]