SAMATYA HASTANESİ İNŞAAT İŞÇİLERİNİN HAKLARI DERHAL ÖDENSİN, İNŞAAT TAMAMLANSIN!

Facebook
Twitter
WhatsApp

03-09-2008
tarihinde, İl Özel İdaresi tarafından yapılan ihaleyi kazanan,
 RT Turizm Petrol İnşaat Otomotiv San. Ve
Tic.Ltd. Şti ile yapılan sözleşmeye göre, 
400 takvim gününde bitirilmesi gereken, İstanbul
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.ve 2.Blokları Deprem Güçlendirme İşi
bir
türlü bitmek bilmiyor.
İhaleyi alan asıl şirket; işi kendisi
yapmak yerine, bölerek,  Cihan İnşaat
Ltd. Şirketine, bu şirkette aldığı işin bir kısmını Körfez Isı Ltd. Şirketine
devretmiştir. İnşaatta çalışan işçilerin aylardır ücretleri ödenmemiştir. Bir
kısım işçinin hiç sigorta girişi yapılmamış, bir kısmının da sigortaları eksik
ödenmiş ve ödenmemeye başlanmıştır. İş kanunu gereğince ücret ödemesi 20 gün
geciktiğinde çalışmama hakkı olan işçiler, aylardır sorunlarının çözülmemesi ve
muhatap bulamamaları üzerine,  işi
durdurmuşlardır. Hastane inşaatına, “hakkımızı istiyoruz, bu iş yerinde grev
var pankartları”nı asmaları üzerine, Sendikamız bu durumdan haberdar olmuş ve
taşeron firma, en geç 26 Mart günü maaşların ödeneceğine söz vermiştir. Ancak
bugüne kadar ödeme yapmadığı gibi silahlı olarak İnşaata gelen şirket
görevlileri, silahlarını göstererek işçileri tehditle sindirmeye
çalışmaktadırlar.  Geçtiğimiz hafta sonu,
Emniyet Müdürlüğü’nden terörle mücadele şubesinden geldiğini söyleyen
görevliler; kayıt dışı-sigortasız ve ücret ödemeden işçi çalıştırarak yasaları
ihlal eden yetkililer ve şirketler hakkında işlem yapması gerekirken; ücretini
alamadığı için İş kanunundan doğan çalışmama hakkını kullanan ve bunu kamuoyuna
duyurmak için işyerine pankart asarak Anayasal demokratik bir hakkını kullanan
işçilere terörist muamelesi yaparak; astıkları pankartları indirmeleri
konusunda işçilere baskı yapmışlardır. İstanbul Valiliği, sorunu çözmesi
gereken makamken, işçilere çalıştıkları işyerine pankart astıkları gerekçesi
ile, yasadışı biçimde idari para cezası kesilmekte ve sesleri kısılmaya
çalışılmaktadır.

İşçiler sigortasız çalıştırıldıkları
ve ücret alamadıkları için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge
Müdürlüğü’ne şikayette bulunmuşlardır. 5 Nisan günü asıl işveren olan İstanbul Valiliği
İl Özel İdaresi önünde yaptığımız basın açıklamasından sonra, İl Genel
Meclisi’nde grubu bulunan AKP ve CHP gruplarıyla görüşülerek sorunların çözümü
talebinde bulunduk. Ancak, İl Özel İdaresi yetkilileri, kendilerindeki
kayıtlarda, işçi ücretlerinin ödenmiş olduğunun görüldüğünü ve işçilerin
ücretlerinin ödenmediği konusunda bir başvuru olmadığını ifade etmişlerdir.
Görünen o ki, evraklarda usulsüzlük yapılmıştır. Bu nedenle, 12 nisan pazartesi
günü işçiler İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi’ne dilekçeleri ile başvuru
yapacaklardır.

Diğer yandan, ihaleyi alan RT Turizm Petrol İnşaat Otomotiv San. Ve Tic.Ltd. Şti’nin,
Ağa Grup ile kurduğu ortaklık, 07.11.2008 tarihinde iflası istenen şirketin iflasını
erteletmek için, Kadıköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2008/899E sayılı
doyası ile açtığı iflasın ertelenmesi davasının sürdüğü öğrenilmiştir.
3.09.2008 tarihinde ihaleyi kazanan Şirketin, ihaleyi alırken ekonomik ve mali
yeterliliğe sahip olduğunun tespit edilmiş olması gerekirken, bugün iflasla
karşı karşıya olması manidardır.

İş Kanununun ilgili hükümleri gereğince, işçi alacaklarından asıl
işveren olarak şirketle birlikte İl
Özel İdaresi’nin de sorumlu olduğu
açıktır. Diğer
yandan,  aynı kanunun
 36. maddesinin “Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya kamu iktisadi
teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak
kurulan banka ve kuruluşlar; asıl işverenler müteahhide verdikleri her türlü
bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım işlerinde çalışan
işçilerden müteahhit veya taşeronlarca ücretleri ödenmeyenlerin bulunup
bulunmadığının kontrolü, ya da ücreti ödenmeyen işçinin başvurusu üzerine,
ücretleri ödenmeyen varsa müteahhitten veya taşeronlardan istenecek bordrolara
göre bu ücretleri bunların hakedişlerinden öderler.”
Hükmü gereğince, ödenmeyen normal çalışma-tatil ücreti ve
fazla mesai ücretlerimin;  hak edişlerden
kesilerek tarafıma ödenmesi ve sigorta primlerimin ödenip-ödenmediğinin ve
eksiklik olup-olmadığının tespit edilerek, eksik sigorta primlerinin
ödenmesinin sağlanması ile, Kamu İhale Kanunu ve İhale sözleşmesi hükümleri
gereğince, ilgililer hakkında cezai ve idari işlem başlatılmasını talep
ediyoruz.

Sendikamızın bu hukuksuzluğun,
haksızlığın ve usulsüzlüğün peşini bırakmayacağını ilan ediyoruz. Hastane
inşaatında çalışan işçilerin haklarının ödenmesi ve hastane inşaatının bir an
önce bitirilmesi, işçiler üzerindeki
Emniyet baskısına son verilmesi için; sorumlu ve sorunu çözmesi gereken makam
olan İstanbul Valiliği’ni göreve çağırıyoruz. 09.04.2010
                        

  

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]