MERSİN; 40 YAŞ NEDENİYLE İŞTEN ATILANLARA DESTEK SÜRÜYOR

Facebook
Twitter
WhatsApp

Mersin Emek
ve Demokrasi Platformu, Toros Devlet Hastanesinde 40 yaşını geçtikleri için
işten atılan ve 31 Mart’tan bu yana da Hastane bahçesinde oturma eylemi yapan
işçiler için yürüdü.

Mersin’de Toros Devlet Hastanesinde 40 yaşında oldukları
için işten atılan işçilere Mersin emek ve demokrasi güçleri sahip çıkmaya devam
ediyor. Dün (28-05-2010) saat 17:30’da Kesk binası önünde bir araya gelen Emek
ve Demokrasi platformu bileşenleri AKP il binası önüne kadar yürüdüler. Yol
boyunca Mersinliler işçilerin durumu hakkında bilgilendirildi. Sık sık “İşten
atılan işçiler  geri alınsın”
sloganlarının atıldığı yürüyüşe çevredeki halk da alkışlarla destek verdi. Akp
önüne gelindiğinde önce SES Mersin şube başkanı Yılmaz Bozkurt işçilerin
yaşadığı süreci anlatarak Mersinlilerden bu işçilere sahip çıkmalarını
istedi.
Ardından Mersin Emek ve Demokrasi Platformu adına dönem sözcüsü Yusuf Kaya bir
açıklama yaptı. “Bu gün buradan bir hukuksuzluğu, bir kanun tanımazlığı ve bir
hak gaspını sizinle paylaşmak için toplanmış bulunmaktayız” diyen Kaya “Hukuk
tanımazlığı o kadar ileri getiren idare bu arkadaşlarımızın çalışmış oldukları
2 aylık maaşlarını bile ödememişlerdir. Şimdi buradan bütün yetkililere
sesleniyoruz hani hukukun üstünlüğü vardı, hani adalet vardı, yoksa kanunlar ve
yargı kararları bu ülkede işçi ve emekçiler için geçerli değimli? görülüyor ki
bir hakkın kanunlarda yazılı olması yetmiyor” dedi ve“Biz Emek ve Demokrasi
Platformu olarak buradan ülkeyi yönetenlere, ilimizde sorumluluk mevkiinde
oturan bütün yetkililere sesleniyoruz, Toros Devlet Hastanesinde yaşanan bu
hukuksuzluğa derhal müdahale ederek, yargı kararının gereğini yerine getirmeye
davet ediyoruz” diyerek açıklamayı bütün Mersinlileri 1 Mayıs’ta Cumhuriyet
meydanında olmaya çağırarak bitirdi. Açıklamadan sonra eyleme katılan yaklaşık
200 kişi Mersin Emek ve Demokrasi Platformu tarafından hazırlanan 1 Mayısa
çağrı bildirilerini dağıttılar.

 

 

                                                                                         BASINA VE KAMUOYUNA

  Bu gün buradan bir hukuksuzluğu, bir kanun
tanımazlığı ve bir hak gaspını sizinle paylaşmak için toplanmış bulunmaktayız. İşçiler
için, emekçiler için işsizler için yoksullar için gençler ve kadınlar için kamu
emekçileri için haksızlıklar ve hak gaspları yaşanırken AKP iktidar sahte
açılımlar ile gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İçinde Kürtlerin olmadığı
kürt açılımı, halkın olmadığı anayasa değişikliği, Alevilerin olmadığı alevi
açılımı yapan AKP İktidarı emek ve  emekçi düşmanı politikaları  uygulamaya devam etmektedir.

                Emek ve
emekçi düşmanı politikaları yürüten AKP iktidarı, özelleştirme,
taşeronlaştırma, sözleşmeli statü, esnek çalışma, performans yönetimi gibi
uygulamalarla bir yandan ülkedeki emekçilere açlık, yoksulluk ve sefalet
dayatılırken, öbür yandan emek sömürüsü üzerinden bankalar, finans kuruluşları
karları üzerine kar katıyorlar.

                Toros
Devlet Hastanesinde taşeron firmasında çalışan ve 28 Şubat 2009 günü sadece 40
yaşını doldurdukları için işten atılan işçi kardeşlerimiz işlerine geri
dönmeleri için yürütmüş oldukları haklı mücadeleleri sonucu Yargıtay kararı ile
işlerine geri dönmelerine rağmen 26 Ocak 2010 iş başı yapan bu kardeşlerimiz
hukuk tanımaz bir şekilde 23-24-25 Mart 2010 tarihlerinde tekrar işten
çıkarılmışlardır.

                Hukuk
tanımazlığı o kadar ileri getiren idare bu arkadaşlarımızın çalışmış oldukları
2 aylık maaşlarını bile ödememişlerdir. Şimdi buradan bütün yetkililere
sesleniyoruz hani hukukun üstünlüğü vardı, hani adalet vardı, yoksa kanunlar ve
yargı kararları bu ülkede işçi ve emekçiler için geçerli değimli? görülüyor ki
bir hakkın kanunlarda yazılı olması yetmiyor,

                Ankara’da
işi elinden alınan tekel işçileri bu ülkedeki bütün emekçilerine nasıl mücadele
edilmesi gerektiğini öğrettiği için AKP iktidarının gazlı, coplu saldırılarına
maruz kaldılar, Gaziantep CEMEN Tekstil işçileri, Mersin Liman işçileri nasıl
mücadele ederek kazandılarsa; Toros Devlet Hastanesi taşeron işçileri de
mücadele ederek kazanacaklardır.

                 1 Mayısta sermayenin emek düşmanı
saldırılarına karşı bu ülkedeki türkü, kürdü, alevi si, sunisi, çalışanı,
işsizi, genci ve kadını, eşit özgür vatandaşlık hakkı için, iş güvencesi için,
onurlu bir gelecek için, işsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa karşı alanları
doldurur ve bu coşkuyu 26 Mayıs 2010 günü hayatı durdurarak iş yerlerine taşırsak
sermayenin  saldırılarını geri
püskürtebilir ve biz kazanabiliriz.

                Biz
Emek ve Demokrasi Platformu olarak buradan ülkeyi yönetenlere, ilimizde
sorumluluk mevkiinde oturan bütün yetkililere sesleniyoruz, Toros Devlet
Hastanesinde yaşanan bu hukuksuzluğa derhal müdahale ederek, yargı kararının
gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz.

                Yaklaşık
1,5 yıldır işinden olan, evine ekmek götüremeyen, çocuklarını okula
gönderemeyen bu insanların tek sucu 40 yaşına girmelerimidir?. Sözde ihale
esnasında yapılan bir hata bu işçilerin işlerini ve geleceklerini kaybetmeyle
telafi edilemez. Derhal yargı kararının gereğini yerine getirmeye, işten atılan
arkadaşlarımıza derhal iş başı yaptırarak ödenmeyen ücretlerinin ödenmesini
istiyoruz.

40 yaşını doldurdukları için işten
atılan ve yargı kararına rağmen iş başı yaptırıldıktan sonra 2 ay ücreti
ödenmeyen işçi kardeşlerimiz Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bu haklı
mücadelede siz kazanana kadar yanınızda olmaya devam edecektir.

 

                TOROS
DEVLET HASTANESİNDEN ATILAN İŞÇİLER GERİ ALINSIN

YAŞASIN SINIF DAYANIŞMASI

YAŞASIN ONURLU MÜCADELEMİZ

 

                                                                                                              Emek
ve Demokrasi Platformu a.

                                                                                                                             Yusuf
KAYA

                                                                                                                 KESK Dönem Sözcüsü

 

 

                                                                                                                              

               

 

 

 

  

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]