Sağlık Platformu Kurum Temsilcileri, yönetici ve çalışanlarla
birlikte Göğüs Hastanesinin kapatılmasına ilişkin basın açıklaması için 17 Mart
günü saat 12.00 ‘de geniş katılımlı olarak toplanıldı. Daha sonra davul eşliğinde
halaylar çekildi. AKP ‘nin bölgedeki sağlık politikalarını teşhir eden
sloganlar atıldı. Halkın ve hastaların katılımıyla birlikte saat 12.30 ‘da
basın açıklaması okundu. Göğüs Hastanesi önünde ve şehrin kalabalık olan iki yerinde
imza kampanyasını başlattığımızı kamuoyuna deklare ettik.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]