SES Düzce İl
temsilciliği 24.02.2009 tarihinde 55-60 kişinin katılımı ile Kamu Hastane
Birlikleri Yasa Tasarısı ve TEKEL direnişi konulu eğitim semineri
düzenlemiştir. Seminere Genel Sekreterimiz Kemal YILMAZ katılmıştır.


 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]