Sağlık Ve Sosyal Güvenlik Tel Tel Dökülüyor Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İşsize Zulmediyor!Türlü yalanlarla ve süslü söylemlerle reform diye yapılan düzenlemeler insanlarımızı canından bezdirdi. SGK hergün yayımladığı genelgelerle, yazılarla sağlığa ve ilaca ulaşımı, zorlaştırmak bir yana imkansız hale getiriyor. Gün geçmiyor ki yaşamsal öneme sahip bir ilaç kapsam dışına itilmesin.

Şimdide “yasayı 17 aydır yanlış yorumluyormuşuz” diye işsiz kalanların sağlık hakkını tanımayacağını ilan etti. Bir çok uzmanın ve hukukçunun bulunduğu bir kurumun yasayı yanlış yorumlamasına imkan yoktur.


5510 sayılı yasayı hazırlarken bunu zaten biliyorlardı. Bu yasa zaten sağlığa erişimi engellemek, sağlık sigortasını olabildiğince yok etmek üzerine kurgulanmış bir yasadır. Ama bilinçli olarak her düzenlemede olduğu gibi bu konuyu da yavaş yavaş, halka hazmetirerek kabul ettirme yolunu seçtiler.


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasının 60.maddesinin C fıkrasının 1.bendi ”Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olanlar Genel Sağlık Sigortası kapsamında sayılır” demektedir. Kişi işsiz olduğuna göre 100 gün mü 10 gün mü tartışması nedendir?“Kişilerin harcamaları ile taşınır taşınmazları ve bunlardan doğacak hakları da dikkate alınarak kurumca belirlenecek test yöntemleriyle veriler kullanılarak tespit edilecek.” ibaresi işin engelleme, kandırmaca kısmıdır. Bu ibare işsizin ve yoksulun sağlık sigortasından yararlanmasını engellemek içindir. Eğer kandırmaca olmasa kayıt dışı çalıştırmayı yasaklayıp, servet vergisi koyarlardı. Ama bunu asla yapmaz yapmazlar.


Zaten asgari ücretin 1/3 ünden fazla geliri olan, yani 175 lira geliri olandan bile sağlık sigortası primi alan bir zihniyetten bunları beklemek ham hayal olur. Sosyal Güvenlik Reformu yalanının amaçlar bölümünde; kişilerin gelirlerine göre prim alınarak sağlık sigortası kapsamına alınacağı söylenmişti. Geliri olmayanların primini de devlet ödeyecekti. Milyonlarca kişinin işini kaybettiği kriz ortamında sağlık sigortasından da yoksun bırakılması nasıl vahşi bir ortamda yaşadığımızın göstergesidir.


Sendikamız yıllardan beri bu aldatmacalara karşı halkımızı uyarmaya çalışmıştır.SSGSS, Aile Hekimliği, Tamgün diye halkımızı hekimsizliğe, ilaçsızlığa mahkum edeceklerini, “paran kadar sağlık” demekten vazgeçmeyeceklerini hep ifade etmeye çalıştık. İşte şimdi, herkesi altında toplayacaklarını iddia ettikleri şemsiye su alıyor, her geçen gün sağlık hakkımız biraz daha tırpanlanıyor.  GSS belasından kurtulmadan, nüfus cüzdanımızın yeterli olduğu bir kamusal sağlık sistemi oluşturulmadan ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti almamız hayaldir.Basına ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


19.02.2010  SES GENEL MERKEZİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]