VAKIF GUREBANIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ DURDURULSUN

Facebook
Twitter
WhatsApp

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bezm-i Âlem
Vakıf Gureba Hastanesi, özel üniversite yapılmak için kanun tasarısı hazırlandı
ve meclise gönderildi. Kuruluş amacı garip gurebbaya ücretsiz sağlık hizmeti
vermek olan vakıf hastanesi gelinen süreçte yeşil kartlı hastalara bile sağlık
hizmeti
vermiyor. Hastane arazisinin çok değerli olması Başbakanın özellikle
burayla ilgili planları kamuoyunun gözünden kaçmadı. Arazisini, taşınır ve
taşınmaz tüm mal varlığını vakıf üniversitesine devredilmesi, vakıf
üniversitesinin başka bir yerde inşa edilerek oraya taşınması, hastane
arazisinin otel ve rezidans yapılarak vakıf üniversitesinin giderlerini buradan
karşılanması planlanmaktadır. Çalışan personel üniversitede işçi
statüsünde,  kabul etmeyenler Sağlık
Bakanlığının taşra merkezlerine zorunlu göçe gönderilecekler. Klinik şef ve şef
yardımcıları Sağlık Bakanlığında kadrolarına uygun boş kadro bulabilirlerse
geçebilecekler.

 Sendikamız genel merkezi yürütmeyi durdurma ve iptali için
dava açtı. Hükümet sonucu beklemeden talan edip geri dönülmez hale sokmak için
çok hızlı davranıyor.

 SES Aksaray Şube başkanı Songül Beydilli çalışan personele
yemekhane konuşması yaparak süreci ve hastane çalışanlarını bekleyen tehlikeyi
anlatarak basın açıklamasına davet etti. Basın açıklamasına özellikle hasta ve
hasta yakınlarının katılımı yoğundu. Şube pankartı açarak “talana izin
vermeyeceğiz”, “otel değil hastane istiyoruz”, “hastaneler halkındır kapatılamaz”,
“sağlık haktır satılamaz sloganları atıldı. Basın açıklamasını işyeri
temsilcisi Fadime Kavak okudu.

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]