BASINA ve KAMUOYUNA

  Tekel İşçileri Bizim
İçin Direniyor!

Tekel işçileri 40 günü aşkın süredir kararlılıkla mücadele
ediyor. Özelleştirmelerin sonuçlarına karşı direniyor. Özelleştirmelerin
işsizlik olduğunu, yoksulluk olduğunu, özelleştirmelerin güvencesiz çalışma;
4/b, 4/c olduğunu haykırıyor.

Tıpkı yıllardır özelleştirmenin toplum açısından
‘paran kadar sağlık hizmeti’, çalışanlar açısından iş güvencesi ve ücret
güvencesinin ortadan kaldırılması anlamına geldiğini haykıran biz sağlık ve
sosyal hizmet emekçileri gibi.

 

AKP Hükümeti kendi eliyle yarattığı işsizlik ve güvencesiz
çalıştırma sorununu çözmek yerine sıklıkla fiziki şiddete, sürekli olarak da
sözlü şiddete başvuruyor. Sayın Başbakan çalışanlarla toplumu karşı karşıya
getirmeye çalışarak tehlikeli bir siyaseti icra ediyor. Yıllardır biz sağlık
emekçilerini nasıl halkla karşı karşıya getirmeye çalıştıysa bugün de benzerini
Tekel işçilerine yapmaya çalışıyor, rencide ediyor, onları marjinal göstermeye
çalışıyor. Oysa hepimiz biliyoruz ki bugün krizin nedeni haline gelmiş olan
temel politika başta Tekel olmak üzere birçok kar eden kuruluşun ardı ardına
özelleştirilmesi küresel sermayeye satılmasıdır. Dün ne var ne yok satanlar
bugün bunun sonuçlarından kolayca sıyrılamazlar, krizi yaratanlar faturasını
emekçilere çıkaramazlar.

 

Tekel işçilerini en iyi sağlık ve sosyal hizmet emekçileri
anlar. Çünkü, sağlık hizmetlerinin adım adım nasıl özelleştirildiğini, katılım
payları, GSS primi ve ilave ücretlerle her geçen gün biraz daha fazla paraya
endekslendiğini görüyor ve buna karşı mücadele ediyoruz. Çünkü işyerlerimizde özelleştirmenin
bir sonucu olarak daha önce kamu görevlileri eliyle verilen birçok hizmetin
nasıl taşeron şirketlere ve taşeron çalışanlara bırakıldığını, daha önce çalışanların
tamamı 657’li istihdam edilirken bugün 4/b’lilerin, 4/c’lilerin, çakılı
sözleşmelilerin, vekil ebelerin çoğaldığını hepimiz yaşayarak gördük. Bugün
sağlık ve sosyal hizmet işkolumuzda çalışanların (120 bini taşeron işçisi, 60
bin 4/b’linin yanı sıra 4/c’liler, çakılı sözleşmeliler, vekil ebeler…) %40’ ı
bu şekilde iş güvencesinden yoksun güvencesiz istihdam edilmektedir.

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçilerinin Kaderi Güvencesiz İstihdam Olamaz!

AKP Hükümetinin tüm itirazlarımıza rağmen yürüttüğü sağlıkta
özelleştirme programı ile iş yerlerimizi parça parça taşeronlaştırırken biz
sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini de farklı statülerde istihdam ederek
parçalıyor. İş güvencemizi elimizden alıyor. Kısa bir süre önce çıkardıkları
“Tam Gün Yasası” nın ardından artık sıra “Hastane Birlikleri Yasası”na geldi.
Şayet engelleyemezsek bu yasayla birlikte çalışanların %80’inden fazlası
güvencesiz, sözleşmeli istihdam edilecek.

 

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak son derece kritik
bir evreden geçmekteyiz. Güvencesiz çalışanların kervanına katılmamak için
bugüne kadar yürüttüğümüz mücadeleyi daha fazla yükseltip,
toplumsallaştıracağız. Tekel işçileriyle beraber saf tutacak, güvencesizliğe
karşı kocaman bir barikat olacağız. Hep beraber işçilerin tabiriyle “4/c nin
kravatlısı” olan 4/b’ yi ve taşeron çalışmayı sineye çekmeyeceğiz. Ücretsiz
ulaşılabilir, nitelikli kamusal sağlık sistemi kuruluncaya ve tüm güvencesizler
kadroya alınıncaya kadar en geniş kesimlerle birlikte mücadeleyi, devam
ettireceğiz.

 

Gün, Tekel İşçilerinin
Direnişine Omuz Verme, Onların Mücadelesini Kendi Mücadelemize Dönüştürme
Günüdür.

Biz kararımızı verdik. Kendimizi birer Tekel işçisi olarak
görüp mücadeleyi birleştirmek, büyütmek istiyoruz. Güvencesizliğin kader
olmadığını biliyoruz ve bu konuda konfederasyonumuz KESK başta olmak üzere emek
ve meslek örgütlerinin aldıkları tüm kararları en güçlü şekilde hayata
geçireceğiz.

 

İş güvencesi,

Güvenceli, insanca yaşanacak temel ücret,

Parasız sağlık hakkı,

Başta olmak üzere, tüm taleplerimiz için; 

 

İşyerlerimizi, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini bu
onurlu mücadeleye katılmaya çağırıyoruz. Bu mücadelemizde tüm halkımızın
desteğini bekliyoruz.

 

 

“Kurtuluş yok tek
başına; ya hep beraber, ya hiç birimiz!” 

 

 

SES MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]