Tamgün adı ile dayatılan yasanın bugün TBMM de görüşülmesi
nedeniyle Sağlık ve Sosyal Hizmet emekçileri tüm ülkede iş bırakma eylemi
yaparak alanlara çıktılar.

Sağlık Bakanlığının tüm tehdit ve baskılarına karşı
sağlık alanından sendikamızın da yer aldığı 12 örgütün çağrısına sağlık
emekçileri iş bırakarak ve alanlara çıkarak cevap verdi. Aynı zamanda halk da
bugün hastaneler gelmeyerek desteklerini açık biçimde sunmuş oldu.

 Şube/temsilciliklerimizden haberler ulaştıkça sitemizde
paylaşacağız.

 ANKARA

Ankara’da Hacettepe’de toplanan sağlık ve sosyal hizmet
emekçilerine en anlamlı destek TEKEL işçilerinden geldi.

 Saat 11.30 da diğer hastanelerden gelen emekçiler Hacettepe
hastanesi bahçesinde 12 örgütün ortak pankartı ile SES ve Ankara Tabip Odası
pankartlarının arkasında yer aldılar. “İşçi memur elele genel greve” pankartı
arkasında TÜRK-İŞ önünden yürüyerek gelen 1500 TEKEL işçisinin desteği büyük coşku
ile karşılandı. Burada Ankara Tabip Odası, SES Ankara Şube ve Türk Medikal
Radyoteknoloji derneği adına birer konuşma yapıldı. Ardından “Tekel, Sağlık
omuz omuza”, “İşçi-memur elele genel greve”, “kadrolu iş, güvenceli gelecek”
vb. sloganlarla Sağlık Bakanlığı’na yüründü. Sağlık bakanlığı önünde SES Genel
Başkanı Bedriye YORGUN, TTB Genel Sekreteri Eriş BİLALOĞLU, KESK Genel
Sekreteri Emirali ŞİMŞEK ve Tekel işçileri adına Tek Gıda İş’ten Servet AKBUDAK
birer konuşma yaptılar.

 İş bırakmaya katılanlar oradan da SES Ankara pankartı altında
TEKEL işçilerini ziyaret ettiler. İşçilerin coşkulu karşılaması ve SES Genel
başkanının işçilere hitap etmesinin ardından eylem sona erdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADANA

TAM GUN
kölelik yasasına karsı Tabip Odası – SES ve Devrimci Sağlık İş tarafından
örgütlenen is bırakma eylemi basari ile sonuçlanmış, özellikle Göğüs Hastanesi,
Çukurova Devlet Hastanesi ve Balcalı Hastanesi’nde katilim yüksek olmuştur.

Basın Açıklaması
saat 11.00’de Balcalı Hastanesi poliklinikler önünde Tabip Odası Başkanı Dr.
Rıza METE tarafından okunmuş ve eylem yaklaşık bir saat sürmüştür.

Eyleme
katılım yoğun bir şekilde gerçekleştirilmiş ve TAM GUN kölelik yasasına karsı
sloganlar esliğinde devam etmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANTALYA

 TAM GÜN iş bırakıldı.
İşyerlerinde toplanılarak Akdeniz Üniversitesi’ne gidildi. Saat 12.30 da
Akdeniz Üniversitesi A Blok önünde tabip Odasıyla ortak basın açıklaması yapıldı.
İş bırakma eylemine geniş katılım sağlandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATMAN

Merkezimiz ve İş kolumuzda örgütlü kurumların Tam Gün Yasa
Tasarısı için almış olduğu iş bırakma kararı doğrultusunda eylem planlandığı
gibi gerçekleşti. Bölge Devlet Hastanesinde %100’lük bir katılım ile İş Bırakma
eylemi gerçekleşti. Saat 11.00’de hastane önünde toplanan kitle ile birlikte
basın açıklaması okudu. Basın açıklamasını Batman tabip Odası Yönetim Kurulu
Üyesi Dr. Mahmut ÇİFTÇİ tarafından okundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLU

 Ses Bolu
Şubesi ve Türk Tabipleri Birliği Odasının ortak düzenlediği basın açıklamasına diğer
emek örgütlerinde vermiş oluğu destekle 200 Kişinin katılımıyla Hükümet
Meydanında Basın açıklanası yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURSA

 Bursa’da
yapılan eylemde Uludağ üniversitesi ve şehir merkezinde kitlesel basın
açıklamaları yapıldı. Tabip Odası Başkanı Bülent Aslanhan ve SES Bursa şube
başkanı Candan Coşkun birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇANAKKALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DİYARBAKIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GAZİANTEP

Tamgün  yasasına  karşı  25  Aralık
devlet  hastanesinde  saat 12:15’te   toplanıp 
merkezi  bir  yer  olan Sankopark’a  kadar Gaziantep 
Kilis Tabip  Odası  ve  Gaziantep  SES Şubesi  olarak yürüyüş 
düzenlendi. İş  bırakma eylemi tabip odasının tutumundan  dolayı
 yapılamadı. Tamgüne  evet aldatmaca  yasaya  hayır, sağlık
haktır satılamaz,  kurtuluş yok tek başına ya  hep beraber 
ya  hiç birimiz, sağlıkta  taşeron ölüm demektir, tekel işçisi, çemen
işsisi yalnız  değildir,  yaşasın  sınıf  dayanışması, performans 
değil insanca  ücret sloganları  atıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERSİN

 TBMM’de görüşülmekte olan Tam Gün ve Kamu Hastane Birlikleri
Yasa Tasarısına karşı SES Mersin Şubesi, Mersin Tabip Odası ve Dev Sağlık İş
ile birlikte Üniversite Hastanesinde %100, Toros Devlet Hastanesinde % 90,
Devlet Hastanesinde % 90 oranında iş bırakma gerçekleştirilmiştir. Ses ve Tabip
odası yöneticileri hastanelerde sabahtan itibaren tam gün yasası ve kamu
hastane birlikleri ile ilgili bildirileri dağıtıp, iş bırakma niçin yapıldığı
anlatmıştır. Hastanelere gelen hasta sayısı da oldukça düşüktür. Yapılan basın
açıklamasına KESK’e bağlı sendikalar, Diş Hekimleri Odası, Veteriner Hekimleri
Odası, Eczacılar Odası, Öğretim Görevlileri Konseyi, Halkevi, CHP, İşten
Çıkarılan 40 yaş işçileri katılmıştır. Şube Başkanımız hastanede bahçesinde
toplanan kitleye AKP’nin sağlık Yıkım programının bir parçası olan Tam Güne
niçin karşı olduğumuzu içeren açıklamada bulundu. Basın açıklamasını Tabip
Odası Başkanı Prof. Dr. Aytuğ ATICI okudu. Eyleme katılan Sağlık meslek oda
başkanları yaptığımız eylemi desteklediklerini ifade eden açıklamalar
yapmışlardır. Basın açıklamasına 1000 kişi katılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MUĞLA

Muğla Devlet
Hastanesi bahçesinde basın açıklaması yapıldı. Hastalar ve halk bugün yapılan
iş bırakma eylemine duyarlıydılar. Halka neden iş bıraktığımız bazı doktor ve
sağlık çalışanları tarafından anlatıldı.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SAMSUN

 Mehmet Aydın
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Önünde toplanan sağlık ve sosyal hizmet
emekçilerine KESK şubeler platformu, demokratik kitle ve meslek örgütleri,
siyasi partilerde destek verdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİVAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İSTANBUL ŞİŞLİ

Bugün Mecliste görüşülen Tam Gün Yasa Tasarısına karşı
İstanbul Tabip Odası ile birlikte Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iş
bırakarak sabah 09.00’da basın açıklaması yapılmıştır.

Daha sonra 12.30’da Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde
toplanılmış ve basın açıklaması yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN

 Tam Gün Yasasına karşı Genel
Merkezimizin almış olduğu karar gereği şubemizce yapılan çalışmalar sonucunda
ilimizde %60–65 oranında iş bırakma eylemi gerçekleştirildi. İş bırakan
çalışanlarla birlikte saat 12.30’da Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde
300 kişinin katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirildi. Ayrıca İpekyolu
Devlet Hastanesinde uzman doktorların tamamı iş bıraktı ve saat 14.00’da
yaptıkları basın açıklamasına şube yöneticileri ve üyelerimiz destek verdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFYON

Afyonkarahisarda
tabip odası ile Ses in ortaklaştırdığı grev bir gün öncesi basın yolu ile halka
hastanelere gelmemeleri yönünde açıklama yaptık.19 ocak sabahı ise hastanelerin
girişlerinde hastalara karanfil ve broşür dağıtarak grevi ve nedenlerini
anlattık. Daha sonra Doğum evi önünde topluca basın açıklaması yaparak hizmet üretmedik.

 

 

  DERSİM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESKİŞEHİR

İŞ
BIRAKMA ve OTURMA EYLEMİ

Eskişehir sağlıkçıların eylemiyle hareketli
bir gün yaşadı. Sabahtan Anadolu Üniversitesi hastanesi, Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi hastanelerinde iş bırakma eylemi gerçekleştirildi. Eyleme
Doğumevi ve Yunus Emre Hastanesi’nden de katılımlar oldu.
Saat 10.30’da SES ve Tabip Odası yöneticileri Sağlık Müdürlüğü önünde oturma
eylemine başladılar. Saat 12.30’da hastanelerden gelenlerin de katılımıyla
basın açıklaması gerçekleştirildi.
 
Oturma eyleminin sonunda saat 15’de Porsuk nehrinde bir teknenin üzeri sağlıkta
dönüşüm karşıtı pankartlarla döşendi, sloganlarla şehrin merkezinde tur atıldı.
Eylemlere halkın ilgisi ve desteği üst boyuttaydı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İSTANBUL ANADOLU

 

İSTANBUL AKSARAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İSTANBUL/BAKIRKÖY

 Bölgemizde
bulunan işyerlerinin çoğunda kısmi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesinde psikiyatri polikliniklerinde hizmet verilmedi. İstanbul üniv. Çapa
tıp Fak Hastanesinde yapılan basın açıklamasına kitlesel katılım sağlandı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İZMİR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ORDU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANİSA

 

9 Ocak
2010 günü Tam güne karşı tam gün eylemdeyiz sloganı ile SES Manisa Şubesi ve
Manisa Tabip Odası Ortak basın açıklamasını Celal Bayar Üniversitesi Bahçesinde
yaptılar. Eylemde Manisa Tabip Odası Semin AYHAN ve SES Manisa Şube Başkanı
Zeynel Abidin KAPLAN birere konuşma yaparak neden tam güne karşı olduklarını
anlattılar. Eylem alkış ve sloganlarla sona erdi.
İş bırakma çerçevesinde Akhisar Devlet Hastanesinde de basın açıklaması yapıldı
açıklamayı SES Akhisar temsilciliği ve Tabip Odası Akhisar temsilciliği ortak
gerçekleştirdi. Açıklamayı Tabip Odası temsilcisi Bülent KUNDAK okudu.
 
 
 
HATAY
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]