Sendika
genel merkezimizin aldığı karar doğrultusunda gözaltında tutulan sendika
yöneticimiz Seher TÜMER ve eski yöneticimiz Olcay KANLIBAŞ ile dayanışmak için
Kayseri merkez postane önünde kurumların da desteği ile basın açıklaması
yapılmıştır. Açıklama sonrası tutuklu arkadaşlarımıza kartpostallar
gönderilmiştir.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]