Kamu çalışanları GSS kapsamına alındı.

      5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 12. maddesi uyarında kamu çalışanlarının GSS kapsamına alınması öngörülmüştü. 

      18 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Personelinin GSS kapsamına alınması hakkında tebliğ uyarınca kamu personeli 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren GSS kapsamına alınacak olup, gerekli teknik işlemler başlatılmıştır.  

      Tebliğin 3. maddesine göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan kurumlarda görev yapan kamu personeli kapsama alınmıştır. İşkolumuzda çalışanların durumları ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir.

  • 5434 sayılı Emekli Sandığı kanununa tabi olarak görev yapmaya devam edenlerin %12’lik GSS primi 5510 sayılı kanunun geçici 4. maddesi uyarınca devlet tarafından ödenmeye devam edecektir.
  • Ancak 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde görev yapanlardan, eskiden olduğu gibi %12’lik primin %5’i çalışan payı olarak maaşlarından kesilecektir.
  • Vekil ebe hemşireler ile 4924 sayılı kanuna tabi çalışanlar 5434 sayılı kanuna tabi olduklarından bunların primleri de devlet tarafından ödenecektir.
  • 657 sayılı kanunun 4/C maddesine göre çalıştırılanlar, 5510 sayılı yasaya tabi oldukları için, primleri kendileri tarafından ödenmeye devam edecektir.
  • 5510 sayılı kanun 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girdiği için, bu tarihten sonra göreve başlayanlar açısından %5’lik çalışan payının kendileri tarafından ödenmesine devam edilecektir. 

 
 

Tebliğ İçin >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]