SAĞLIKTA TASARRUF TEDBİRLERİNİN YARATTIĞI YIKIMA VE TALANA KARŞI EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ OLARAK BİRKEZ DAHA DUR DİYORUZ!

 Sağlıkta(n) tasarruf; vatandaşların, hastaların ve sağlık çalışanlarının hakları gasp edilerek sürdürülmeye devam ediyor!

Her geçen gün sağlığa erişim hakkı ve sağlık hizmeti sunma olanağımız ellerimizden alınıyor!

Bizler;

Muayene ücretlerini artıran, birinci basamak sağlık hizmetlerini paralı hale getiren, sağlık çalışanlarının çalışma haklarına saygı göstermeyen, sağlık ocaklarını kapatan ve kamu hastanelerini işletme haline dönüştüren bir yaklaşımın sağlıkta “tasarruf” değil yıkım yarattığına inanıyoruz.

Bizler;

Emek ve meslek örgütleri olarak hekimlerin, eczacıların, hemşirelerin, tüm diğer sağlık teknisyenlerinin ve sağlığın her alanında çalışan emekçilerin haklarını bir bir yokeden uygulamaları durdurma adına dün olduğu gibi bugün de hep birlikte hareket edeceğimizi bildiriyoruz!

Bizler;

4 Aralık günü sağlıkta tasarruf adına, 7000 eczanenin kapanmasına ve bu eczanelerde çalışan sağlık emekçilerinin işsiz kalmasına neden olacak uygulamaların, aynı zamanda halkın sağlığa erişimini kısıtlayacağını düşünüyoruz. ve çözüm olarak; eczanelerin bedelsiz kamulaştırılması yerine yaratılan zararın ilaç sanayi tarafından karşılanması gerektiğini ifade ediyoruz.

Bizler,

SSGSS, katılım payları ve muayene ücretleri ile vatandaşın sağlık hakkına erişiminin kısıtlanmasına karşı, sağlık çalışanlarının haklarının ve itibarlarının ellerinden alınmasına karşı, emek ve meslek örgütlerimize yönelik anti-demokratik baskılara karşı son dönemde birlikte hareket etmiş sendikalar, meslek örgütleri ve dernekler olarak;

Türkiye’de sayıları 24.000’e ulaşmış ve sağlık çalışanı olarak hizmet sunmaya devam etmek isteyen eczacıların, tasarruf tedbirlerinin bedelini haksız yere ödemesinin karşısında olduğumuzu birkez daha bildiriyor; sağlıkta(n) tasarruf tedbirlerinin yarattığı yıkıma ve talana bir kez daha dur diyoruz.

 

ARTIK YETER !

SAĞLIKTAN TASARRUF TEDBİRLERİNİN YARATTIĞI YIKIMA VE TALANA KARŞI EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ OLARAK BİRKEZ DAHA DUR DİYORUZ!

 

TASARRUF TEDBİRİ ADIYLA HEDEFLENEN DÖNÜŞÜMÜN, EMEĞİYLE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINI YOKETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ.

                                                                             

                                                                                                                             SES MERKEZ YÖNETİM KURULU 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]