KARARSIZLIĞINIZ SAĞLIĞIMIZI BOZUYOR

Facebook
Twitter
WhatsApp

 Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığı’na

18.08.2006 tarih ve 2006.10.3666 sayılı kararınızla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans programının sağlık çalışanları için üst öğrenim olduğu yönündeki kararınızı 04.11.2009 tarihli kararınız ile iptal ederek,  söz konusu eğitim programının sadece “laborant” veya “laborant teknikerliği” kadrosunda olanlar için üst öğrenim sayılma, diğer kadrolarda görevli sağlık çalışanları için üst öğrenim sayılmamasına karar verilmiştir.

    Kurumunuzun bu kararının hukuka ve mantığa sığan bir yanı bulunmamaktadır. Görülen odur ki; daha üç sene önce bu konuda kurumunuz aleyhine açılan davalardan kurtulmak amacıyla almış olduğunuz ve hukuka uygun karardan dönmenizin tek anlamı o gün koşullarında hukukun etrafını dolanmaktır.

   Anayasada tanımlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel niteliklerinin belirtildiği 2. maddesinde sayılan hukuk devleti ilkesi göz ardı edilerek, hukukun en temel ilkelerinden olan idari istikrar, kazanılmış haklara saygı ve sosyal devlet ilkelerinin ayaklar altına alınması anlamına gelen bu yanlış kararınızın sonuçları, bir başka toplantınızda alacağınız farklı karalar ile telafi edilemeyecek ve masa başından dosyalara ve rakamlara bakarak göremeyeceğiniz kadar büyüktür.

     Tüm toplumun sağlığını emanet ettiği binlerce sağlık çalışanının emekleri, beklentileri ve birikimlerini yok sayan kararınız sadece sağlık çalışanları değil bütün toplumun bilinç ve vicdanlarında da kurumunuzu mahkum edecektir.

     Kişilerin yıllarca uğraşları, harcadıkları paranın, eğitim için yapılan fedakarlıkların , zamanlarının bir gün kalkıp bir anlamı yok demek o kadar kolay değildir.Dün evet dediğinize bu gün hayır demeniz sağlığımızı bozmaktadır.

    Sağlık çalışanlarının sağlığı ile oynamanız bütün toplumun sağlığını tehlikeye sokar. Kurumunuz aldığı son karar ile bu vebalin tek sorumlusu olarak tarihe geçecektir.

    Sağlık eğitimi gibi son derece önemli bir konunun, günübirlik ve bilimsel gerçeklikten uzak politik ve maddi kaygılarla değerlendirilmesinin izahı ve kabulü mümkün olamaz. Zira, sağlıklı bir yaşam sürmek ve bunun için nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşmak, bir insan için nasıl vazgeçilmez temel bir haksa, bu hakkın varlık koşullarını etkileyen hatta belirleyen eş değer nitelikte ve ancak sağlık hakkı bilinci altında anlam bulan, çevre sağlığı, hayvan sağlığı, sağlık idaresi, beslenme ve benzeri sağlık kolları da bir bütün olarak sağlığın gerçek anlamını veren esaslı unsurları olarak o derece vazgeçilmezdir.

     Bu sebeple sağlığın temel unsurlarında ayrı düşünülmeyecek olan sağlık eğitimi de çevre sağlığı, hayvan sağlığı, sağlık idaresi, beslenme ve benzeri alanların tümünde oluşan bir eğitimi ve uzmanlaşmayı zorunlu kılan bir disiplindir. Böylesi bir bilimsel gerçekliğe ve zorunluluğa aykırı olarak, yaptığınız yanlıştan bir an önce geriye dönülmesi ve başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm topluma mal olacak mağduriyetlere  sebep vermemek için 04.11.2009 tarihli kararınızdan dönmenizi binlerce sağlık çalışanı ve toplum adına talep etmekteyiz.

Protesto Metni >>

                                                                                                 

 

                                                                                   SES GENEL MERKEZİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]