Hastanelerin Birleştirilmesi Sağlıkta özelleştirme mi?

Facebook
Twitter
WhatsApp

CHP Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan, Edremit ilçe merkezindeki Kazdağı Devlet Hastanesi’nin Edremit Devlet Hastanesiyle birleştirildikten sonra acil servis dahil birçok servisin neden kapandığını sordu.

CHP Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi verdi. Edremit ilçe merkezindeki Edremit Kazdağı Devlet Hastanesi’nin kapatılarak, Edremit Devlet Hastanesi bünyesine dahil edildiğini ve acil servis de dahil olmak üzere önemli servislerin kapatıldığını bildiren Aydoğan, bu uygulamanın bölgede yaşayan vatandaşları son derece rahatsız ve mağdur ettiğini belirterek Bakan Akdağ’a “Söz konusu uygulama, bölgede sağlık kuruluşlarına olan ihtiyacı arttırmak yoluyla, Bakanlığınızın sağlıkta özelleştirme uygulamalarının önünü açmak ve bu uygulamaları kamuoyu nezdinde meşrulaştırmak politikasına mı hizmet etmektedir?” diye sordu.


İşleyen ve ihtiyaç duyulan bir sağlık kurumunun önemli servislerinin kapatılmasının yaratacağı sıkıntıları önceden öngörmenin, akılcı ve sosyal bir sağlık politikası anlayışının temeli olduğunu vurgulayan Aydoğan, Bakan Akdağ’a şu soruları yöneltti:

“Bu bağlamda, Bakanlığınızın yetkili ve ilgili birimleri, böylesi bir uygulamanın yaratacağı sıkıntıları önceden öngörememiş midir?

Eğer öngörememişse, bu vahim yanlışın sorumluları için, yarattıkları mağduriyetten dolayı işletilmesi gereken yasal prosedür işletilmiş/işletilecek midir?

Eğer sıkıntılar öngörülmüş ve buna rağmen söz konusu uygulama gerçekleşmişse, bu durumda iyi niyetten yoksun olarak değerlendirilebilecek böylesi bir karar ve uygulamayı hayata geçirenler için işletilmesi gereken yasal prosedür işletilmiş ya da işletilecek midir?”

Maliye Bakanı’nın geçtiğimiz günlerde “2009 yılı bütçe açığındaki 52.4 milyar liralık sapmanın yüzde 14’lük bölümünün sosyal güvenlik açığından kaynaklandığı” yönündeki açıklamasını anımsatan Aydoğan, Bakan Akdağ’a “Bu açıklamayla birlikte düşünüldüğünde, bütçe açıklarının ve bütçeden sapmaların, Edremit Kazdağı Devlet Hastanesi örneğinde görüldüğü gibi, vatandaşların hayatları ve sağlıkları pahasına, hastane kapatarak-birleştirerek, var olan ve işleyen sağlık kurumlarının önemli servislerini kapatarak, sağlık sistemini küçülterek ve devletin anayasal ‘sosyal’ niteliğini fiili olarak ortadan kaldırarak telafi edilmesi arayışı, bakanlığınızın politikası mıdır? Eğer değilse, yukarıda anılan türdeki uygulamaları sosyal devlet anlayışıyla nasıl bağdaştırıyorsunuz?” diye sordu. 3 kasım 2009 Cumhuriyet

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]